Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
om oss

Hei og velkommen til Nettverket! for SFO – med bl a verdens største nettsted for SFO og AKS.

Nettverket! for SFO er et landsomfattende nettverk for skolefritidsordninger. Vi har over 1100 skolefritidsordninger og aktivitetsskoler som medlem og ca 10 000 ansatte har gjennom medlemskapet tilgang til fagartikler, ideer og innspill til SFO-hverdagen på sfonett.no og i nyhetsbrev som distribueres i fire årlige utgaver. 

Du får tilgang til alt på sfonett.no ved hjelp av et passord som tildeles medlemmene. Enkeltpersoner, kommuner og organisasjoner kan også være medlem. 

Vi arrangerer et bredt spekter av kurs for SFO, barnehage og andre som jobber med barn. De fleste kursene er direkte rettet mot SFO, andre er mer tilpasset barnehage og noen kurs er felles for alle som arbeider med barn i aldersgruppen 1-10 år. Du kan lese mer om kursene vi tilbyr og foredragsholderne våre under KURSKALENDER i menyen. Hvert år samler vi SFO-Norge til konferansen KVALITET I SFO – to dager i november.

 

ivar Image

Ivar Haug
Ivar er pedagog og LØFT-instruktør.
Han har betydelig erfaring som inspirator og foredragsholder og har ledet Nettverket! for SFO siden 1996. Ivar har arbeidet som SFO-leder.

terje image

Terje Wiik
Terje er pedagog og har arbeidet som SFO-leder i 10 år.
Han har betydelig erfaring som inspirator og foredragsholder.
Terje er også C-trener i fotball og har vært trener på
ulike nivå i 15 år.

KONTAKT
Som medlem i Nettverket! for SFO får din SFO tilgang på alt innhold på SFOnett.no, et nyhetsbrev med nyttig informasjon, artikler og tips fire ganger årlig. 

Dessuten kan våre medlemmer når som helst kontakte oss for råd og veiledning. I tillegg jobber vi aktivt i forhold til sentrale beslutningstakere og andre for å vise hvilke flotte muligheter som ligger i et godt SFO-tilbud. 

Vi arrangerer årlig konferansen Kvalitet i SFO som samler mange hundre SFO-ansatte fra hele landet og gjennomfører lokale kurs.