Logg inn:
Logo
LØFT er tøft i SFO
- kursprosess for SFO-folket 
Heldigvis finnes det gode veier å gå når målet er å skape et godt være- og lærested for barna med mye humor og trivsel. Nettverket! for SFO inviterer til en prosess i form av kurs over to dager & lederveiledning, der målet er enda mer futt og glede i SFO-basen din. 

I dette kurset introduseres et enkelt system for SFO’er som ønsker å jobbe løsningsfokusert – kalt LØFT for barn. Dette er prøvet i mange SFO’er med godt resultat og består av noen gjennomførbare tiltak som både er morsomme for voksne og barn og realistiske i en hektisk hverdag med begrenset tilgang på voksne. I tillegg virker det. LØFT for barn er naturligvis basert på LØFT, løsningsfokusert arbeidsmåte, som tas i bruk i stadig økende grad i arbeidslivet. Det er helt enkelt, du vil kjenne igjen det meste – men det handler egentlig mest om å gjøre mer av det som virker og mindre av resten...

Du får b.a. innblikk i hvordan positive tilbakemeldinger skal få størst mulig effekt og fungere som veiledning for barn i utvikling. Du får tips om enkle metoder for å ”snu” uønskede situasjoner med enkeltbarn eller grupper av barn. Og ikke minst; innspill om hvordan du kan kommunisere enda bedre med barn og bidra til å skape enda bedre stemning i SFO-basene dine.

Skal vi skape god kvalitet i SFO og i skolen for øvrig, må vi bruke mer tid på tilrettelegging og oppmerksomhet overfor barna som trenger litt ekstra, og mindre tid på å slukke ”småbranner” i barnegruppa. Mange SFO-ansatte sier at de sliter med en del barn som ofte kommer i trøbbel med omgivelsene. LØFT for barn gir deg konkrete forslag til hvordan du kan takle disse barna.

Kurset går over to runder. Mellom de to samlingene skal du utføre noen enkle oppgaver med dine SFO-barn. I del II er disse erfaringene viktig underlag når vi går videre med opplegget. Da får du også flere forslag til hvordan du mer systematisk kan takle barn som er ekstra utfordrende.

LØFT for barn del I skal inspirere og tenne personalgruppen og vise vei til en enda bedre SFO-praksis. Det er viktig å lede denne prosessen, og et lederseminar inngår i vårt opplegg. .- der du får anledning til å drøfte med andre hvordan du kan gjøre nettopp det i en hektisk hverdag med sykefravær og små og store utfordringer.

Deltakelse i lederseminaret gir også rett til epostbasert veiledning mellom samlingene.

Inspirator og faglig ansvarlig er Terje Wiik eller Ivar Haug, i det nasjonale Nettverket! for SFO. De har hatt tusenvis av SFO-ansatte på kurs og kjenner SFO bedre enn de fleste, er begge LØFT-instruktører og har veiledet mange SFO’er og barnehager i LØFT-metodikk.
 

DOKUMENTER TIL NEDLASTING
SEND INN FORESPØRSEL
Vil du vite mer om dette kurset, kan du sende oss en henvedelse her.
Ditt navn:
Telefon:
E-post:
Melding: