Logg inn:
Logo
Velkommen til læringsarena 2
- gode aktiviteter i basen 
Mange barneveiledere i SFO og foreldre forteller om rastløse barn. Kan det tenkes at måten vi organiserer SFO på bidrar til utviklingen hvor barn sjelden ”har tid” til å drive med aktiviteter som tar tid? I dette kurset øser Terje Wiik av sine verdifulle erfaringer med å drive små og store prosjekter i SFO. 
Stikkord fra kurset er:

• Lære barn å konsentrere seg over lang tid, stå lange løp og utdype og utvikle oppgaver
• Organisere gode aktiviteter som også stimulerer basisferdigheter innenfor lesing og regning
• Utprøving i praksis av det ungene kan, ser og lærer
• Hvordan planlegge et vellykket prosjekt
• Film som prosjekt i SFO
• Hvordan utvikle barneveilederne i SFO til å bli prosjektansvarlige
• Barns prosjektkultur. Hva kan vi voksne lære?
• Er lek barnas viktigste prosjekt?

Du vil få se eksempler på prosjekt og få verktøy til å gjennomføre egne prosjekt i en hektisk SFO-hverdag. Kurset skal bidra til at voksne kan skape en arena hvor barn ønsker å drive med aktiviteter som krever utholdenhet. Prosjekt som metode i SFO gir også gratis samhold og VI-følelse.
 

DOKUMENTER TIL NEDLASTING
SEND INN FORESPØRSEL
Vil du vite mer om dette kurset, kan du sende oss en henvedelse her.
Ditt navn:
Telefon:
E-post:
Melding: