Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
Sfo I Media
ALLE SFO-NYHETER
Samhandlingskompetanse
Ved Jåtten skole i Stavanger snakker SFO-leder Mona Gjøse Skaaren om hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til sambruk mellom undervisning og fritid. Hun kan også fortelle om et sykefravær på under 3 % og en lav turnover de siste fem årene.
siste artikler (68)
Ved Jåtten skole i Stavanger snakker SFO-leder Mona Gjøse Skaaren om hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til sambruk mellom undervisning og fritid. Hun kan også fortelle om et sykefravær på under 3 % og en lav turnover de siste fem årene.
6 åringene ankommer i disse dager basene. Nå vil en vellykket oppstart handle mye om hvordan du møter barn og foreldre. Her er noen gode ord som kan kan hjelpe deg på veien. Lykke til!
6 åringene ankommer i disse dager basene. Nå vil en vellykket oppstart handle mye om hvordan du møter barn og foreldre. Her er noen gode ord som kan kan hjelpe deg på veien. Lykke til!
27.04.2018
Makt over barn
I løpet av det siste året har jeg gjort en oppdagelse jeg undrer meg over. Et tema som for meg er naturlig å tenke på og reflektere rundt i arbeidet med barn, kan oppleves både vanskelig og fjernt for andre i samme profesjon å snakke om.Temaet er makt.
På Tour de SFO er vi på utkikk etter de beste vennskapsarenaene. I Volda fikk vi se hvor viktig en akebakke er for å få barn til å vise en god versjon av seg selv.
Inkludert i det du betaler for medlemskapet i Nettverket! for SFO er direkte oppfølging av dine ansatte.
I november ble tidenes første ÅRETS BARNEVEILEDER kåret. Tilstede var over 600 deltagere på konferansen Kvalitet i SFO 2017 i Oslo.
09.10.2017
Tenk om…
Tenk om du var den ansatte som kollegene egentlig ikke trives så godt med. Tenk om du visste at de andre tenker «Å, i dag er ikke hun på jobben, så deilig».
Hjertet er vårt følelsesmessige anker. Det er der vi føler tillit og engasjement overfor oppgaver og relasjoner på arbeidsplassen. Hvis relasjonene er svake eller mangler helt, slutter hjertet å banke for oppgaven, og engasjementet og tilliten blir mindre.
Hvordan er den relasjonelle avstanden mellom deg som leder og dine medarbeidere. Kan også brukes for barneveiledere som ønsker å se på hvordan deres relasjon til barn på basen er.
Tidligere hadde vi ikke noe eget fagspråk for relasjonene på arbeidsplassen. Med ICDP1-programmet (International Child Development Program), som er utarbeidet av psykologiprofessor Karsten Hundeide (2004), har vi imidlertid fått en samspillhåndbok med tre forskjellige dialogformer, som utgjør kjernekomponentene i relasjonsbasert ledelse.
Det er viktig for medarbeiderne dine at de opplever å bli møtt på en positiv måte av deg som leder.
Medarbeidere som gjentatte ganger opplever å bli avvist når de prøver å innlede kontakt, vil etter hvert gi opp å få kontakt med deg.
En følsom leder lytter ikke for å svare – men for å forstå.
Å anerkjenne noe er definert som å "erkjenne som gyldig", en definisjon som likner på den for begrepet "å verdsette".
Det er en viktig lederoppgave å sørge for at arbeidsoppgavene blir løst og at medarbeiderne har fokus på oppgavene.
Ved å vise følelser og entusiasme når du beskriver oppgaven, vil opplevelsen bli tydeligere for medarbeideren.
Alle mennesker prøver hele tiden å skape mening i møtet med omverdenen.
Du skal beskrive tydelig hva du forventer og gi klare instrukser.
10.09.2017
Egenevaluering
Verktøy for egenevaluering
Hvordan stiller du de riktige spørsmålene slik at du får ansatt rett person når du skal innhente referanser?
Vi er i siget - SFO-året er snart over. Visste du at de prater om deg? I Røyken har SFO-lederne tatt skikkelig tak og vil være med på denne dansen.
Hvordan er det å komme som ny SFO-leder på en liten SFO og med store ambisjoner for den kvaliteten barn og unge skal få møte. Anita fikk en flying start ved å søke etter gode erfaringer på sfonett.no og legge til rette for tid til å forberede gode dager. Her deler hun sine erfaringer med oss.
Hvordan er det å komme som ny SFO-leder på en liten SFO og med store ambisjoner for den kvaliteten barn og unge skal få møte. Anita fikk en flying start ved å søke etter gode erfaringer på sfonett.no og legge til rette for tid til å forberede gode dager. Her deler hun sine erfaringer med oss.
Mobbing har store personlige omkostninger for den som utsettes for det, men hele organisasjonen blir påvirket hvis det er mobbing på arbeidsplassen.
Velkommen til en opplærings- og utviklingsprosess for ledere i SFO som ønsker å være tydelige, motiverende og løsningsorientert. I 2015 deltok ca 150 ledere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansund.Nå kommer vi til Tromsø, Haugesund, Bodø, Ålesund og Kristiansand.
SFO- og AKS-ledere kommer i alle varianter og utgaver. Rett og slett fordi jobben spenner fra å lede tre til og lede 50 ansatte og å være hovedansvarlig for tilbudet til 15 barn eller 450 barn. Men mye er faktisk felles…
Vi vil gjerne markere at du som leder er velsignet med reflekterte ansatte. Vi har derfor laget et refleksbånd med teksten LYSGLIMTJEGER I FARTA. Disse båndene vil vi selvsagt gjerne spre raskest mulig ut i SFO- og AKS-basene. Så i første omgang; verver du en SFO eller AKS - kommer ti refleksbånd susende i posten.
- Hei, jeg skal ansette baseledere og lurer på om dere har noen guide for slike intervjuer. Det er leder ved Bryn Aktivitetsskole i Oslo, Caroline Asdal, som etterspør gode råd. Kvaliteten på rådene får du selv vurdere, men her er de i alle fall;
Som leder i barnehage, SFO eller en annen bedrift som har en ”kundegruppe” bestående av små mennesker på vei til å finne ut av livet og seg selv, er det ekstra viktig å ha ansatte som hele tiden er på sitt beste.
08.08.2014
Ny som sjef
Å gå inn i en ny yrkesrolle kan være både spennende og samtidig litt skremmende.
Gode forberedelser er nøkkelen også når du skal lykkes med vanskelige samtaler.
Alle barn i SFO er forskjellige. Heldigvis. Men hva gjør man når voksne utvikler positive følelser for noen barn og negative for andre? Inntrykk fra barnehagen som kan brukes i SFO...
Som leder har du et ansvar for å bidra til at mobbing ikke skjer på din arbeidsplass
Som leder vil dine ord veie tungt, det er derfor viktig å være bevisst hvordan noen av ordene vi omgir oss med kan virke på dine medarbeidere
Jeg har hatt kombinert stilling i kommunen, med 40% i barnehage og 50% i SFO. Som barne- og ungdomsarbeider. Der fulgte jeg barn videre, fra barnehage til skole. Noe jeg syntes var helt fantastisk! Men, jeg opplevde en del vanskeligheter.
Det er primært opplysninger om noens personlige forhold som er underlagt taushetsplikt, jf. bvl. § 6-7 første og annet ledd og fvl. § 13 første ledd nr. 1. På barnevernområdet omfatter dette også opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, yrke, bopel og arbeidssted.
Anser du deg selv for å være selvsikker? Og hva betyr det for deg å være selvsikker? Betyr det å stå på kravene og rettighetene hele tiden, hver gang? Eller betyr det å la noen andre eller en annen sak, et annet resultat, få fortrinn foran dine førstevalg innimellom?
Mobbing har store personlige omkostninger for den som utsettes for det, men hele organisasjonen blir påvirket hvis det er mobbing på arbeidsplassen.
Som leder er det viktig og riktig å behandle alle likt. Noe annet ville jo vært urettferdig. Eller? Alle har de samme rettighetene og de samme behovene.
Det holder ikke at dine medarbeidere er flinke i sitt fag, hvis de ikke kan samarbeide.
Når et band går på scenen eller et fotballag spiller en viktig kamp så trener de på å bli dyktige – som team. Team i SFO/ASK eller team blant lærerne på skolen trener nesten aldri på det å fungere som team.
Som leder må du kaste idealbilde, tørre å være et menneske med feil og mangler
Du har kanskje prøvd å møte motstanden i svarene ”Nei, det går ikke, det har vi prøvd” eller ”har du noe dokumentasjon på hva det gir av resultater”.
For en liten time siden så jeg en reportasje fra Grav skole i Akershus om skolestarten. Like etter leste jeg en artikkel i Dagsavisen hvor de også hadde besøkt skolen. De var mest opptatt av Marianne Solbakken, SFO-lederen.
Noen av de som røyker vil kanskje forvente at man kan ta røykepauser i løpet av arbeidsdagen. Men har de egentlig krav på det?
Når medarbeiderne kommer til deg med kritikk, vil det enkleste være å gå i forsvar,men det er kanskje det dummeste du gjør.
En artikkel om ledelse. For SFO-leder tenker vi; det er verd å kikke gjennom denne artikkelen på leting etter det enen innspillet akkiurat du kan ha glede av.
Kommunikasjon er uten tvil lederens viktigste redskap. Det er gjennom kommunikasjon at det skapes mening og retning i organisasjonen.
Drukner du i oppgaver? Kanskje du er en av mange SFO-ledere eller baseledere som har problemer med å delegere oppgaver til medarbeiderne dine? Her er syv råd til deg som gjerne vil bli bedre til å delegere.
Hvis du ønsker større åpenhet, glede og trygghet i personalgruppen, kan det være en god ide å innlede de ukentlige eller månedlige møtene på SFO med en god historie om personalgruppens menneskelige eller faglige kompetanse og ressurser. Anerkjennelse gir energi til både møtet og til det daglige arbeidet.
La det være helt klart; i SFO’er med over 60 innmeldte barn skal det som hovedregel ansettes daglig leder i full stilling. Lederoppgavene inkluderer ikke å inngå som en del av grunnbemanningen i basene.
Ledelse i oppvekstsektoren er et stort tema og det kan være vanskelig for mange å få oversikt over hva som ligger i å være leder. Likevel kan vi alle mye om ledelse, vi har alle blitt ledet gjennom hele livet og vet virkelig hva dette vil si av erfaring.
I hvilken grad kreves det tilstedeværelse i de mange ulike lederollene. Det sies at en forutsetning for å lykkes som leder er å ta hensyn til nærhet i sin lederrolle, nærhet i tid og rom og være fysisk tilstede på samme arbeidsplass som de menneskene en skal lede.
Oppfølging av nye barneveiledere er en utfordring i de to første månedene etter sommeren. Kanskje kan trivselssamtaler var et verktøy på veien?
Her finner du mange utrolig gode tips for å uttrykke deg mer konstruktivt. Uheldige formuleringer kan ofte skape en unødvendig konflikt.
Summen av de ulike ”greiene” hos dere er det som skaper en stammekultur. Man må ha noe sammen, noe som gjør at vi føler oss som en stamme.
Undersøkelser i arbeidslivet viser at de fleste ansatte mest av alt ønsker seg mer ansvar i jobben sin.
Hvor ofte spør du egentlig deg selv eller dine medarbeidere om hvorfor man gjør sånn eller slik? Vi snakker mye om hva som ikke går så bra og vi snakker noen ganger om hva som går bra. Men snakker vi om hvorfor det går bra?
Her kommer et forslag til oppsett og tema for medarbeidersamtalen. Kan brukes slik det er eller endres etter behov.
Anne Nielsen gir oss her noen tanker fra sin tid som SFO-leder om hva som er lurt å holde fokus på i forhold til personalmøtet.
27.03.2006
Små fagteam
Det finnes flere måter å organisere personalet på. Dette er en løsning som kan bidra til økt motivasjon.
Noen av de som røyker vil kanskje forvente at man kan ta røykepauser i løpet av arbeidsdagen. Men har de egentlig krav på det?
Det er viktig å ta vare på de nyansatte. Det er mye de skal sette seg inn i og mye å bli kjent med. Kanskje kan dette tipset være noe for dere?
Ved å følge disse punktene i en gruppeveiledningsprosess, kommer man raskt i gang med gode veiledningsmøter i personalgruppen
Ved hjelp av litt bakgrunnsinformasjon kan det bli enklere å håndtere konflikter. Her er litt hjelp på veien.
Et lite tips til en liten ekstra "hjelper" i hverdagen. Tipset er utprøvt og anbefales.
Ønsker dere å ha et mer løsningsfokusert personalmøte? Her får dere et godt tips til fremgangsmåte.