Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
Sfo I Media
ALLE SFO-NYHETER
Du veileder barn
Da Nettverket! for SFO gjennomførte en dugnad blant mer enn 10 000 SFO-ansatte om ny tittel som erstatning for «assistent» - kom SFO-leder Kjersti Louise Thoresen fra Nesodden opp med løsningen; barneveileder. For det er jo nettopp det du er; barneveileder i SFO, kanskje barneveileder med fagbrev.
siste artikler (42)
Da Nettverket! for SFO gjennomførte en dugnad blant mer enn 10 000 SFO-ansatte om ny tittel som erstatning for «assistent» - kom SFO-leder Kjersti Louise Thoresen fra Nesodden opp med løsningen; barneveileder. For det er jo nettopp det du er; barneveileder i SFO, kanskje barneveileder med fagbrev.
Tanken om barns medvirkning bygger på ideer om likeverdighet og respekt for hverandre. Denne lille historien kan gi oss noen tanker om hvordan barn opplever det å eie tiden sin selv. Historien er ti år gammel men kanskje enda mer aktuell i dag?
Vi er mange tusen ansatte i SFO. En liten yrkesgruppe i en institusjon med kort historie. Det er avgjørende at vi alle arbeider med å utvikle forståelse for hva yrket egentlig innebærer
05.06.2014
A5-barna
Jesper Juul setter ord på mange forhold du kjenner godt igjen fra din egen praksis i baser og klasserom. Han er familieterapeut og snakker gjerne og ofte til foreldrene. Men det er problemfritt å oversette hans innspill til din hverdag på jobben.
Til stede eller tilgjengelig eller helst begge deler. Barn forteller; når voksne snakker sammen er det vanskelig å få kontakt. Kanskje en idé å drøfte tilgjenglighet på personalmøtet?
12.12.2012
Om aktive barn
Gutten løper rundt med et lekesverd, mens han roper og skriker
- Gratis leksehjelp er bare et skritt på veien mot en mer helhetlig dag, uttaler kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I mange kommuner drøfter man nå hvordan man skal møte de endrede rammene for SFO…
Barn utvikler seg ujevnt og uforutsigbart rundt deg hver dag. Og heldigvis kan du bidra til barnets læring – f eks ved å stille flere spørsmål.
Dramatiske oppslag om lærertetthet i skolen og mangel på førskolelærere i barnehagen får rikelig med rom i media. Og bra er det; det er viktig at vi gir barna våre gode utviklingsvilkår. Men hva med SFO?
Jeg har hatt det på følelsen lenge. Fint at det da er dokumentert; det går bare en vei med dagens ungdom.
Vi ønsker alle det samme; å gi barn en god oppvekst som underlag for et godt liv. Enten vi er foreldre, ansatte eller begge deler – finnes det heldigvis god støtte å få underveis.
På Fjerdum skole i Gausdal har vi kommet godt i gang og ser positivt på denne ordningen.
Å overvåke egne barn er bare så 00-talls. Trenden det nye tiåret blir foreldre som opponerer mot dagens trygghetstyranni, skriver Karianne Bjellås Gilje i denne kommentaren i Dagbladet.
25.08.2010
Barn oppi alt
Jeg er bekymret. Jeg har snakket med en lærer på 2. trinn om den siste reformen, leksehjelp.
Ny forskning viser at barn som er gode til å finne på en liten løgn når det blir litt vanskelig, klarer seg bedre senere i livet.
Her starter vi en ny spennende artikkelserie om emosjonell og sosial trening i SFO.
Forskning kan ofte avdekke overraskende ting. Det at barn har lettere for å fange raske baller enn langsomme er kanskje et eksempel på det.
Overgangen fra skole til SFO er gjennomført med hårfin kontroll på kaoset. Knekkebrødene er spist eller strødd utover gulvet, og støynivået er bare litt over ok. Matrester, fat, bestikk og serveringsutstyr til 108 barn er rydda unna, selv om vi er en mindre enn normalt. Noen er hjemme med sykt barn.
Skitne barn med irriterende foreldre får mindre omsorg og mer kjeft en andre.
I SFO går det ofte fort i svingene. Med Ragnar Evensen (17) i Drammen går det så det suser. Han er 17 og var i overkant skoletrøtt for to år siden.
- La barn være barn, sier pedagogisk leder Anita Curran ved Abildsø barnehage i Oslo i forbindelse med at Oslo kommune ønsker å innføre tallmessig vurdering av barn i barnehagen. Og Anita har selvsagt rett.
16.03.2009
Alt for barna
Hvor langt skal man strekke seg etter et vondt brudd?
27.02.2009
Dønn ærlig
Barn er nådeløst ærlige noen ganger. Hvordan forholder vi voksne oss til dette? Tåler barn slik ærlighet? Jesper Juul svarer.
Nå fyker unge velutdannede kvinner rundt og forteller at de er kommet i tidsklemma, det er stressende å ha barn, reise til Syden og samtidig rekke rødvinskvelder sammen med venner på fredagskvelden. Det høres ut som om verken kvinner eller menn noen gang før har opplevd at tiden flyr fra dem, at de skulle gitt flere barneklemmer eller kjent på følelsen av å ikke strekke til. Det er blitt et postmoderne fenomen, godt hjulpet av mediene, at folk til stadighet beretter om hvor slitsomt og stressende alt er blitt - med eksamensangst, julestress og barnegråt som nye eksempler på umenneskelige belastninger.
Er det mulig – og ønskelig – at alt blir likt mellom søsken?
Man skal være forsiktig med å banne i kirka. Og man skal være ytterst forsiktig med å kritisere tilrettelegging av lekser i SFO. Allikevel sitter jeg med et inntrykk av at når det snakkes kvalitet i SFO er det ofte tilrettelegging av lekser som får hovedfokuset.
Dagens barn er kontrollert av voksne nesten hele døgnet. Først og fremst av kvinner – som i liten grad aksepterer naturlig aggresjon.
Du tror kanskje du ”bare” jobber i SFO. At du bare passer barn eller bare gir et fritidstilbud der barn får sjansen til å leke litt og bruke kroppen sin i trygge omgivelser. I så fall vil jeg bare invitere deg med på en liten tankerunde.
Dagens barn er kontrollert av voksne nesten hele døgnet. Først og fremst av kvinner – som i liten grad aksepterer naturlig aggresjon.
God SFO-praksis er å tilrettelegge for noen gyldne øyeblikk hvor barn kan få senket skuldrene og få litt pusterom i en hektisk hverdag. Unn-Mari gir oss "drømmetimen" som oppskrift.
Jeg leste akkurat den flotte artikkelen om pakker og julaften av Jesper Juul. Han er en klok mann og beskriver behovet for at de voksne fyller tomrommet mellom det totale kaos og for stram regi.
17.12.2007
Jesper om jul
Noen få spilleregler gjør julaften utholdelig for de voksne. Jesper Juul presenterer noen innspill for en mer harmonisk gaveåpning.
Det er mange barn som ikke har det bra. Altfor mange. Vi trenger et samlende begrep sammen kan arbeide for å bedre livet for de barna som har det verst.
Hva er mobbing og hvilke konsekvenser kan det ha? Magne Raundalen kan blant annet fortelle at mobbing skader hjernen.
Hva gjør du når barnet sårt savner en far som aldri er der?
20.08.2007
Barn og stress
Jesper Juul får stadig henvendelser om barn og stress. Noen spør om det kan være en sammenheng mellom den stadig hyppigere forekomsten av ADHD, ADS og lignende diagnoser og barnefamilienes stress.
Har dagens foreldre tippet helt over når det gjelder å sette sine barn i sentrum? Jesper Juul slipper denne gangen til en av sine lesere, "Stresset supermamma".
Dette innlegget handler om blondejentenes ondskap, bidrag til den åndelige forurensningen og eventuelle dumhet.
Vår alles kjære Eli var en av innlederne på konferansen om inkluderende fritidsmiljø i oktober-06. Eli Rygg har jobbet med barn hele livet. Vi kjenner henne fra Portveien 2, et Barne-TV program som på en helt unik måte tok med barna inn i livet i det lille røde huset.
26.04.2006
Jeg kan!
Her får du en trinnvis gjennomgang av Jeg kan! metoden. I Jeg kan! metoden jobber man løsningsfokusert med barns utfordringer.
Alle som jobber i SFO er ledere på et eller annet nivå. Du er faktisk alltid leder! Enten du vil eller ei. Er du assistent er du leder for barn, baseleder for assistentene også videre… til kongen, eller Gud, alt ettersom man ser det.
På starten av 80-tallet lanserte Harvard-forskeren sin teori omkring multiintelligens. Gardner er hjerneforsker og gjennomførte sammen med flere kollegaer forskning omkring separate intelligenser i den menneskelige hjerne.