Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
Sfo I Media
ALLE SFO-NYHETER
Hvilke kommuner har kvalitetsplaner for SFO?
Nettverket! for SFO deltar i arbeidsgruppen nedsatt av UDIR som skal gjøre en nasjonal evaluering av SFO. Denne evalueringen vil danne grunnlaget for en ny stortingsmelding om SFO. Derfor samler vi nå en oversikt over hvilke kommuner som har en kvalitetsplan eller rammeplan for SFO.
siste artikler (32)
Vi jobber med å kartlegge arbeidet som gjøres med utvikling av SFO i kommunene. Ikke som et forskningsprosjekt – men som et bidrag til arbeidsgruppen som i regi av Utdanningsdirektoratet skal lage underlaget for en stortingsmelding om SFO.
Nettverket! for SFO deltar i arbeidsgruppen nedsatt av UDIR som skal gjøre en nasjonal evaluering av SFO. Denne evalueringen vil danne grunnlaget for en ny stortingsmelding om SFO. Derfor samler vi nå en oversikt over hvilke kommuner som har en kvalitetsplan eller rammeplan for SFO.
04.10.2017
SFO 5+
Det var barna som startet prosessen. De skjønte egentlig ikke hvorfor de skulle ut av krysselistene etter 4. klasse. Svaret ble SFO 5 som så er blitt til SFO 5+.
Vi er i siget - SFO-året er snart over. Visste du at de prater om deg? I Røyken har SFO-lederne tatt skikkelig tak og vil være med på denne dansen.
Du er en nøkkelperson i flere barns liv. Som barneveileder i SFO deler du livsviktig tid med barna. Dine tanker og handlinger er av stor betydning, det er viktig at du bruker både sunn fornuft, kunnskap om barn og ikke minst dine erfaringer fra jobben din.
18.11.2015
Kurs nær deg!
Du og dine ansatte trenger av og til litt påfyll, nye ideer, faglig energi og inspirasjon. Vi tilbyr flere kurs for SFO/AKS som er det vi kaller ”indremedisinske” – det vil si utviklet for deg og dine kolleger.
29.01.2015
Ställtiden
Vi arbeider med konferansen KVALITET I SFO 2015 – 12.-13. november. Et av temaene i årets konferanse er «hva kan vi lære av våre kolleger i nabolandene?». Og i Sverige støtte jeg på ställtiden, omstillingstid på norsk.
Vi har fått skjermbrev om personalmøtet. Tipper at dette angår de fleste i SFO-Norge!
24.04.2014
Hva med leken?
Flere kommuner har valgt å fase ut SFO-lederstillingen og i stedet la en avdelingsleder/inspektør være ansvarlig for den daglige ledelsen av SFO/AKS. Rektor er fortsatt SFO-sjefen der tilbudet er kommunalt.
Ja, så dramatisk fremstår endringen som nå gjennomføres i en av landets største kommuner. 23 SFO-ledere er meldt overtallige og må finne seg annen jobb i det kommunale systemet.
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse på sfonett.no omkring lønn for strevet og gleden ved jobben som SFO-leder.
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse på sfonett.no omkring lønn for strevet og gleden ved jobben som SFO-leder.
Jeg farter mye rundt i SFO-Norge og støter på mange medlemmer i den store SFO-familien. En type familiemedlem som ikke alltid er klar over sin status i SFO-slekten er enhetslederne, også kalt rektorer. Jeg kaller dem også SFO-sjefen sjøl – de er jo faktisk det i de fleste kommuner.
Vi har kikket litt på läget i det svenske fritidshemmet – svenskenes SFO. Det vi fant klinger litt kjent, eller hur..?
SFO-hverdagen handler alt for ofte om å være på etterskudd. Barn vi burde ha observert, foreldre vi burde gitt tilbakemelding og lærere vi skulle ha snakket med. Dette kurset handler om å lage seg noen enkle systemer/metoder som gir oss fordelen av å være i forkant.
Jobben din i SFO gir uante muligheter for å oppleve personlig utvikling. Ser vi dette, og tar konsekvensene av det, blir resultatet ofte god kvalitet i virksomheten. Foreldre og barn møter motiverte voksne som er stolt av jobben sin og du får en enda triveligere arbeidsplass
Utviklingsarbeide i SFO kan også være å tenke sammensetning av personalgruppen. På Gullhaug SFO i Bærum har de ansatt en miljøterapeut.
I mer enn fem år har vi i Nettverket! for SFO arbeidet med å utvikle praktiske løsninger for bruk av LØFT i SFO. Årsaken er enkel; vi mener LØFT (løsningsfokusert tilnærming) for barn passer svært godt i utvikling av SFO-tilbudet. Elementene som blir presentert for kursdeltakerne inngår i et verktøy vi kaller Myk start.
Den som strekker seg etter for å etterleve autentisitetskravet, søker å være seg selv, og bli et selvstendig individ, en person. Han /hun er ikke bare deltaker i virksomheten eller går inn i en rolle. De har en holdning til at mennesker (både barn og voksne) er likeverdige og dette får konsekvenser for den daglige samhandling. Dette kan vise seg i at en tar ansvar for det sosiale samspillet og er tydelig til stede i hverandres barnehageliv. (Lysne 2004)
Se for deg et bugnende epletre med saftige, rødgrønne epler. På hver gren henger det et helt utrolig antall frukt i høstprakt, og du tenker kanskje; - Hvordan er det mulig? Det ligger en helt enorm energi i å skape så mye praktfullt fruktkjøtt.
Under utviklingen av den nye barneskolen med to tilbud – undervisning + fritid – oppdaget vi at det var dukket opp en ny utfordring. To personalgrupper med forskjellig bakgrunn og utdanning skulle samhandle tett om barn på småskoletrinnene. Det var nødvendig å tenke nytt.
I januar hadde vi besøk på vårt ”kontor” av noen fabelaktige damer fra Bamble kommune. Disse utviklingsorienterte SFO-lederne ringte oss året før med ønske om vi kunne holde et lederkurs. Løsningen ble at vi inviterte alle 5 til oss hvor vi skreddersydde en kursdag med hjemmelaget lunsj i verdensklassen som bonus midt på dagen.
Tenkte å dele med dere alle hvordan vi på Smeaheia SFO har ordnet oss med primærkontakter. Alle barneveilederne har sin gruppe på ca 15 barn som de er primærkontakter for.
Fjære SFO i Grimstad tar for andre gang med seg hele personalet til konferansen Kvalitet i SFO. Vi er imponert og har snakket med SFO-leder Johnny Svensvik.
Omtrent 15 år etter at skolefritidsordningen ble innført, stilles det verken krav til hva tilbudet skal inneholde eller hvor mye gulvplass det skal være for hvert barn. Arendal kommune er en av noen få kommuner som har vedtatt egne regler for disse forholdene
Mange SFOer sliter med plassmangel og mange SFOer satser mer og mer på utebaserte tiltak for å veie opp for plassmangel, men også for å ha mer fokus på uteaktiviteter i SFO
Jan Lindvik på Levre SFO slår et slag for menn i SFO og barnehager. Vi sier hipp hurra. Det trengs flere av dere gutter!
Opplæringsloven stiller krav til at skolens ledelse må jobbe aktivit og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø i SFO.
I Trondheim kommune stilles det krav til pedagogisk utdannelse for SFO-lederne. Disse dyktige SFO-ledere har på eget initiativ dannet faglig nettverk.
Truls Pedersen, alle barns lørdagsbarnevakt på NRK. Barn og unge kjenner Truls som en genuint engasjert programleder i Pugg&Play, Energikampen og Pysjpopbaluba. Han mottar flere hundre mail hver uke fra barn rundt om i landet og besvarer dem alle!
Total kvalitetsledelse er en fremgangsmåte for å styre en organisasjon med fokus på kvalitet, basert på medvirkning av alle medarbeiderne m.m.
15.03.2006
Grønt flagg
Her får du se et eksempel på hvordan man har kombinert samarbeid med skolen og målrettet jobbing med natur og miljø på en flott måte.