Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
TEMA
Innovasjon i SFO
De gode løsningene i SFO skal være tilgjengelig og sikre status.
siste artikler(1)
Siden SFO for snart 30 år siden åpnet sine første baser og krysset inn de første barna, har det vært drevet et kontinuerlig utviklingsarbeid. Men hvordan tar vi vare på de gode løsningene og sikrer oss at kvaliteten blir best mulig?