Fotballforbundets satsing på fotball-SFO’er og andre alternative tilbud til småskolebarna preger selvsagt situasjonen lokalt for de ordinære SFO’ene. Også andre aktører er kommet på banen – stort sett med tilbud om mer idrett. På godt og vondt. I noen tilfeller har SFO opplevd nesten halvering av antall påmeldte barn.

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer av Nettverket! for SFO.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.