Halvparten av norske foreldre mener at maten barna får på SFO ikke er sunn nok. Det viser en ny undersøkelse fra Forbrukerrådet, som nå ber politikerne se til at barna får servert det de trenger.

SFO har vært i vinden den siste uken. Kost og ernæringsforbundet i samarbeid med Forbrukerrådet har undersøkt hva foreldre mener om maten som serveres på skolefritidsordninger.

Hele rapporten kan leses her 

Rapporten viser hvilke utfordringer som er knyttet til å tilby et godt og sunt måltid i SFO. Den viser også gode eksempler på SFOer som har funnet gode løsninger.

Arnt Steffensen er leder for Kost- og ernæringsforbundet, og påpeker at SFO har muligheten til å gi matomsorg til de barna som faller utenfor.

– Familier med lav sosioøkonomisk status har ofte et mangelfullt kosthold, der barna blir skadelidende. Sunne og gode måltider i regi av SFO kan derfor gjøre en stor forskjell for disse barna, slik at de i hvert fall får ett sunt måltid i løpet av en dag.

Steffensen konkluderer derfor med at SFO har et stort potensial til å virke sosialt utjevnende, og at det må utnyttes bedre.

– Manglende bevissthet hos SFO-eier og lav matkompetanse blant personalet fører til at de gjerne velger minste motstands vei. Resultatet blir retter med lav næringsverdi i en jevn strøm av pølser, makaroni og tomatsuppe.

Andre funn i undersøkelsen er at fire av ti sier at barna får for få måltider, og over halvparten mener maten er for lite variert.

Tid, ressurser, kompetanse og egnede lokaler er noe av utfordringsbildet vi i Nettverket! for SFO møter når vi besøker SFOer rundt om i landet. Vi ser også gode løsninger. Derfor ble vi spurt om gode eksempler når Kost og ærneringsforbundet skulle utarbeide denne rapporten. Algarheim, Charlottenlund, Selnes og Hasle viser at kunnskap og vilje hos personalet er viktig selv om gode kjøkkenfasiliteter er mangelvare.

Nettverket! for SFO ble også intervjuet i rapporten: 

 

Ukesmenyer kommer

Vi i Nettverket! for SFO har de siste to årene brukt mye ressurser på å vise hvordan Vennskapskafe bidrar til matglede. De neste ukene vil vi ha fokus på innhold. En praktisk veileder med forslag til sunne og gode ukesmenyer kommer. Vi skal også vise gode eksempler fra våre medlemmer på at mat i SFO er mer enn bare pølse og makaroni.