Da Nøkleby skole skulle bygge nye skole fikk arkitektene en viktig beskjed. Vi ønsker at det skal være skikkelig plass for leken i SFO. Og slik ble det.

I over 20 år har 6-åringene over hele landet opplevd starten på skoleløpet sitt i lokaler fra forrige årtusen. Det er lagt ned iherdig innsats ved flere tusen skoler for å skape rom for leken og vennskap og samspill i småskolebarnas fritid på skolen.

Tidens tann krever sitt og nye skolebygg kommer. Da er det en selvfølge at det planlegges for de neste til 50-100 årene med SFO som et viktig innslag. Eller? Jeg har dette året besøkt ca 100 SFO’er på Tour de SFO. Flere av disse har vært nye skoler. Jeg tenker at skolen fikk en unik mulighet da 6-åringen ankom skolegården. Da er det overraskende at selv etter 21 års erfaring bygges det nye skoler hvor det kan se ut som arkitektene ikke har hørt om 6-åringer, lek eller SFO.

Kanskje det er slik at den store Staten må bestemme over de små kommunene og lage nasjonale standarder for nybygg? Burde det ikke være en selvfølge at kommunene tok ansvaret for å fullføre 6-årsreformen?

I Fredrikstad kommune greier de seg godt uten statlige pålegg. Der er nye Nøkleby skole et strålende eksempel på hvordan man kan skape de beste læringsbetingelsene for barn ved å ta SFO på alvor. Ikke overraskende er lærerne på de nederste trinnene de heftigste tilhengerne av tilgjengelige SFO-lokaler. Nøklebys lokaler åpner virkelig for tilpasset opplæring.

Og aller viktigst – SFO har fått de rom-ressursene de trenger for å ta ut potensialet sitt. Når kvaliteten stiger, blir barn mer fornøyde og voksne mindre utslitt. Det er all grunn til å tro at dette både påvirker den formelle læringen og bidrar til et mer inkluderende miljø.  

Da nye Nøkleby skole skulle tegnes, var SFO-leder Anne Chatrin Øversveen en naturlig del av prosjektgruppa. De ble tidlig enig om at SFO skulle utgjøre hjertet i den nye skolen. Her ville jo foreldrene daglig møte skolen når de skulle levere og hente barn. En SFO hvor det var god plass til lek og aktivitet ville dermed være omdømmebyggende. De ønsket også at arealene skulle inneholde flere rom tilpasset ulike former for lek og aktivitet. Allerede på planleggingsstadiet så de på disse rommene som gode sambrukslokaler med undervisningsdelen. Det skulle vise seg å bli viktig.

Nøkleby SFO har fått egen garderobe og et eget resepsjons-område hvor foreldre alltid møter en barneveileder. De har moderne kantinefasiliteter med gode lagringsmuligheter. Og det er mange rom tilrettelagt for ulike former for lek. Disse er nøye planlagt og det behøver ikke være voksne tilstede hele tiden. I denne delen av skolen er det også gode møterom for SFO. Vegg i vegg med SFO har kommunen bygd en flerbrukshall som SFO kan benytte.

Lærerne elsker SFO, det er lettere nå for lærerne på småtrinnet å ta med seg deler eller hele klassen i disse lokalene for å gi de ymgste varierte dager. For de mest sårbare kan en time eller to i SFO-lokalene være perfekte omgivelser for å finne andre veier til mestring. Nøkleby har ved å bygge egne lokaler tilpasset lek og SFO, fått en skole som fremmer enda bedre samhandling. En skole bygd for de neste 50-100 år.

Kanskje burde statens bidrag på dette området være å lansere noen gode eksempler på nybygg der SFO er vektlagt – fulgt av en sterk anmodning om å bruke den lokale fornuften?