Logg inn:
SISTE DISKUSJONER
SE FLERE DISKUSJONER
LØFT for barn
Kursprosess for SFO/AKS-folket


KURS

Vi tror læring og utvikling skjer best når den det gjelder opplever mestring, bekreftelser og små suksesser. Derfor har vi utviklet kursprosessen LØFT er tøft i SFO.
Hovedelementene i prosessen er;
1. To kurssamlinger – halve eller hele dager.
2. Lederseminar for SFO/AKS-leder og baseledere.
3. Oppdrag til alle som skal løses i egen base mellom kurssamlingene.
4. Epostbasert veiledning.
5. Boka LØFT for barn i SFO.
5. Personlig kompetansebevis.

Vi ønsker å bekrefte god praksis fremfor å fremme kritikk. Derfor er denne kursprosessen utviklet i tett samhandling med flere SFO’er, og er basert på at kunnskap, innsikt, erfaring og faglig kompetanse finnes i din SFO/AKS. Dermed handler det mye om oftere å ta i bruk denne klokskapen og bygge på de ansattes sterke sider.

Boka LØFT for barn i SFO er skrevet til denne kursprosessen, men kan også brukes uten å delta på opplæring. De som har satset på én bok til hver ansatt, melder at dette løfter opplæringsprosjektet opp et hakk og gjør det enklere å forplikte hver enkelt i prosessen.

Les mer om kursprosessen her (link til kurssiden)

Her er noen reaksjoner på kursprosessen og LØFT for barn;

- Helt genialt, og så enkelt! Hvorfor har vi ikke begynt med dette før?

Fra basene i
Charlottenlund SFO

Personalet sier at kursprosessen virkelig har gitt et løft i hverdagen. Det har satt fokus på hva som virkelig er jobben i SFO. Ikke bare koppvask, mat og garderobe – men kommunikasjon med barn i disse situasjonene. Det er deilig å kunne gå rundt å spre positive tilbakemeldinger når man ser hvor barn vokser. Personalet opplever at jobben blir viktig, positiv og morsom, det er så lett å glemme det i travelhet og knapphet på ressurser.

Anne Grethe Thrana
Utleira SFO

På Berg skolefritid har vi jobbet etter LØFT for barn i ett år. Ved starten av forrige skoleår dro hele personalet på LØFT-kurs i to omganger, og lederne gjennomførte lederopplæring, i regi av Nettverket! for SFO. Det å ha et felles utgangspunkt har vært veldig fint. Vi har fått lære samme teori og har øvd oss sammen mellom kurssamlingene. Personalet støtter helhjertet opp om metoden som gir oss gode verktøy å bruke i jobben. Og vi ser at metoden fungerer: Når vi kontinuerlig går på lysglimtjakt skjer det noe med barna på basen. Barna ønsker positive tilbakemeldinger fra oss voksne, og endrer atferden sin for å få det. Dette gjør at barna viser seg fra ei mer vennlig og raus side enn de gjorde før.

Nå har vi skaffet boka LØFT for barn i SFO i flere eksemplar. Den skal gå på omgang i personalgruppa, og når den er lest av alle, kommer vi til å ta for oss ulike kapitler på personalmøtene utover høsten. Boka er fin fordi den er svært konkret, med gode eksempler som alle som jobber i SFO kan kjenne seg igjen i. Eksemplene er så godt beskrevet at de nærmest kan brukes som en oppskrift!
Vi er til sammen 13 barneveiledere som hele tiden går rundt og leter etter hva barn kan og hva de får til! Jeg vil si at hele atmosfæren på basene har endret seg. Vi merker det også på personalmøtene våre, hvor vi omtaler barn på en mer positiv måte, og konsentrerer oss mer om barnas små seire, enn deres nederlag. Det er rett og slett artigere å være på jobb når vi jobber etter LØFT!
Takk til Nettverket! for SFO som har gitt oss dette herlige og svært nyttige verktøyet!

Inger Margrethe Moa
Berg skolefritid, Trondheim

Det var et privilegium å få være med på to kurskvelder med Ivar Haug. Det er fremdeles et privilegium. Fordi det han meddelte oss på kurset gjorde inntrykk. Og det varer ennå. Personalet på vår SFO snakker varmt om emnene han tok oss gjennom. Og enda viktigere, vi snakker varmt om barna! For det er selve essensen i det Ivar Haug formidler; finn det barna lykkes med. Ta dem i å levere. Se dem når de støtter hverandre. Og la barna merke at du har sett dem. Det gjør noe med dem. Og det gjør noe med oss…

Ketil Thomassen
Kringsjå SFO

Fantastisk bra og motiverende kurs, me digga det :-)
  
Mette fra Trollskogen barnehage

Tilbakemelding fra ansatte etter vi startet dette arbeidet (med LØFT-prosessen) har vært at de har endret syn på flere av barna!

Geir Einar Gundersen
Romlingen Fritidshus