Logg inn:
Leksehjelp fra 2010
Ivar Haug   20.11.09
Fra august 2010 blir alle kommuner pålagt å gi et tilbud om leksehjelp.

Denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer.
Du kan derfor ikke lese hele artikkelen. Som medlem får du og alle ansatte i din SFO full tilgang til alt innhold på SFOnett.no.


Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på SFOnett!
SFO / Skole:
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype

Du vil få tilgang til www.sfonett.no ut året og blir fakturert for samme periode. Mva kommer i tillegg til prisen. Når du er innlogget kan du registrere alle ansatte hos deg som underbrukere.

Ordinær pris for helt år
kr 875 for små SFO'er,under 35 barn
kr 1750 for SFO med over 35 barn
Mva kommer i tillegg
Ja, vi vil bli medlem i Nettverket for SFO
 
DISKUTER ARTIKKELEN
(7)
Jeg anser det å kjøre leksegøringstilbud for 1-4 som ganske uproblematisk rent organisatorisk. På vår SFO så har vi pr i dag tilbud om leksegjøring for 2- 4. 2 trinnet har 2 timer leksegjøring i uka, 3 og 4 trinnet har 3 timer, dette summerer vel opp til åtte timer totalt. Dette klarer vi å serve helt greit, da med pedagog tilstede under leksegjørings slik at vi holder en god kvalitet over opplegget.
 
Dersom den nye ordninga gjør at vi får et stort tilsig av barn som skal gjøre lekser så må vi leie inn en pedagog til, og der har vi lærere i skolen som vi må spille på lag med dersom baselederne og SFO leder allerede er opptatt. Bakgrunnen for at vi kan bruke pedagoog er at når vi har mange barn på leksegjøring så trenger vi ikke så mange barne og ungdomsveiledere ute i basene, så det går rundt økonomisk.
 
Det jeg ser som et problem er foreldrebetalinga i SFO. Nå har de et tilbud som de betaler for, dette skal bli gratis. Vi får en kompensasjon for dette, men hva med foreldrene som har barna sine i SFO? SFO tiden vil krympe med  noen timer hver uke for de forskjellige trinnene, og dette må gjenspeile seg i foreldrebetalinga. Dette vil igjen ha store ringvirkninger på den øvrige driften av SFO dersom det ikke bli kompensert for nedgang i foreldrebetalinga. Det er mitt store ankepunkt til dette forslaget.
 
 
Elisabeth A. Dahl.

20.11.09
(4)
Jeg håper dette medfører penger som kommer sfo tilgode!? Jeg ser det som at det er vi på sfo som skal drifte dette leksetilbudet og da er det sfo som må få disse midlene og ikke undervisnings delen. Jeg har et ønske om at mine assistenter kan få fylt opp sine stillinger for slik det er idag er ikke god personalpolitikk. Med dette mener jeg at vi har mange dyktige barneveiledere som er stabile og virkelig gjør en god jobb og så mangler de 5%/7% osv. for å få full stilling. Dette har jo også med bl.a. opptjening av pensjons poeng å gjøre osv....Kan dette forslaget fra regjeringen hjelpe meg som sfo leder til å beholde mine flotte arbeids kollegaer her hos meg? Jeg tror det!
20.11.09

(1)
Det er soleklart at vi skal fikse de praktiske forholdene rundt dette nye tilbudet. Men det er utrolig viktig nå i starten at de økonomiske og formelle sidene blir ivaretatt på en skikkelig måte.
Det er f eks helt useriøst å forvente at ansatte skal gjennomføre morgenåpning i to timer, gå av vakt og komme på jobb igjen tre timer senere - uten noen form for lønnskompensasjon. Det er også en tvilsom praksis å la folk gå på kontrakter basert på enkeltvedtak knyttet til barn, der stillingsprosenten svinger fra år til år.
Jeg synes vi skal glede oss over at lovgiver peker på SFO som naturlig arena for leksehjelpen. Det er også andre oppgaver i fremtidens skole som kan løses av en personalgruppe med allsidig barne-kompetanse. Dermed er vi på vei mot større stillinger og mer stabilitet i personalet. Dette igjen åpner for mer målrettede opplæringstiltak. Hææærlig. ps; honnør til Tromsø-folket som sparker i gang litt ekstra liv her!!  

20.11.09

(0)
Det er lettere for de større SFO-ene enn de mindre å løse dette nye leksehjelptilbudet fra august 2010. Jeg jobber ved en liten SFO med bare meg ansatt i fast stilling. Dette betyr at jeg er alene konstant med barna og det leksehjelptilbudet vi har per idag ikke optimalt, egentlig så og si fraværende.
Til høsten neste år vil det mest sannsynlig bli mange flere barn på skolen i SFO-tiden da det tilbys leksehjelp. Dette resulterer hos oss at det må inn minst èn person til på SFO for å holde leksehjelptilbudet. Da blir det økte lønnskostnader for SFO. Videre så vil jo flere av de som har små plasser fra før på SFO kanskje kunne greie å kutte ut å betale uansett da de får de timene de trenger gratis... Et barn som går på full plass vil nå bare kanskje trenge den nest største timesatsen.  Alt dette vil helt sikkert føre til færre inntekter på SFO. I vår kommune har man en visjon om å at SFO skal selvfinansieres av foreldrene. Jeg gruer for økning av prisene ved økte lønnsutgifter og lavere inntekter i SFO. Dette vil helt klart slå meget uheldig ut for foreldrebetalingen.
Men hvis man sier at foreldrebetalingen skal opprettholdes som i dag, dvs at de som betaler for en plass i dag skal betale det samme til høsten, vil dette bli urettferdig da de som har full plass nå får flere timer mindre til disposisjon enn tidligere, altså mindre SFO-tid for like mange kroner.
Skal det være likhet må antall timer gratis leksehjelptid reduseres tilsvarende i foreldrebetalingen. Er det 4 timer gratis leksehjelp i uka på SFO, må foreldrebetalingen reduseres med 4 timer. Dette for å jevne ut at det blir likt for de som betaler hver måned for en plass, og for de som faktisk ikke trenger å betale noe som helst.

20.11.09

(2)
Det er lettere for de større SFO-ene enn de mindre å løse dette nye leksehjelptilbudet fra august 2010. Jeg jobber ved en liten SFO med bare meg ansatt i fast stilling. Dette betyr at jeg er alene konstant med barna og det leksehjelptilbudet vi har per idag ikke optimalt, egentlig så og si fraværende.
Til høsten neste år vil det mest sannsynlig bli mange flere barn på skolen i SFO-tiden da det tilbys leksehjelp. Dette resulterer hos oss at det må inn minst èn person til på SFO for å holde leksehjelptilbudet. Da blir det økte lønnskostnader for SFO. Videre så vil jo flere av de som har små plasser fra før på SFO kanskje kunne greie å kutte ut å betale uansett da de får de timene de trenger gratis... Et barn som går på full plass vil nå bare kanskje trenge den nest største timesatsen.  Alt dette vil helt sikkert føre til færre inntekter på SFO. I vår kommune har man en visjon om å at SFO skal selvfinansieres av foreldrene. Jeg gruer for økning av prisene ved økte lønnsutgifter og lavere inntekter i SFO. Dette vil helt klart slå meget uheldig ut for foreldrebetalingen.
Men hvis man sier at foreldrebetalingen skal opprettholdes som i dag, dvs at de som betaler for en plass i dag skal betale det samme til høsten, vil dette bli urettferdig da de som har full plass nå får flere timer mindre til disposisjon enn tidligere, altså mindre SFO-tid for like mange kroner.
Skal det være likhet må antall timer gratis leksehjelptid reduseres tilsvarende i foreldrebetalingen. Er det 4 timer gratis leksehjelp i uka på SFO, må foreldrebetalingen reduseres med 4 timer. Dette for å jevne ut at det blir likt for de som betaler hver måned for en plass, og for de som faktisk ikke trenger å betale noe som helst.

20.11.09

(1)
Det blir spennende å se hvordan politikerne tar tak i dette, og om de klarer å se helheten i hvordan SFO finansieres og driftes. De har en tendens til å glemme at barnetallet på SFO er rimelig stabilt mellom 1300- 1600 og at vi da er avhengige av å ha et visst antall personer på jobb.

20.11.09

(0)
Det er litt interesant å lese synspunktene deres og det kommer mange momenter fram som jeg ikke har tenkt kunne være et poeng. Jeg tenkte enkelt at dette var jo et supert tilbud for ALLE barn, både de som er brukere nå og de som ikke er det. Det jeg ikke helt forstår er hvordan det kan bli et problem for de foreldrene som har barna sine på full tid.......... Det kan ikke puttes inn mer tid..... Løsningen må være at de får en reduksjon i betalingen tilsvarende de timene barna deres får leksehjelp. Hvor denne reduksjonen forsvinner inn i det kommunale budsjettet blir jo bare spekulasjoner. Det er et faktum at SFO må ha inn mere arbeidstid (fylle opp stillingene) for å få til ordningen. Både store og små SFO må ha inn mer arbeidskraft. Dette blir utfordringen i kommunene. Om de likevel kunne holde intektene på SFO sitt budsjett for å kunne bruke det til å lønne KVALITET, hadde vært strålende.
Til dere som har SFO midt på dagen: hvordan synes dere at det fungerer? Jeg tror selv at det må være en fin mulighet til å ta det inn i vurderingen og løsningen. Barna trenger en pause midt på dagen til å gjøre noe annet enn å sitte inne på rompa....Leksearbeidet kan da bli litt seinere på dagen.....?

23.11.09

(0)
Skal virkelig foreldrene få fratrekk i kontingenten for leksetid i SFO? De har jo plass og det er den de bataler for. Leksehjelpen er gratis i SFO, men det er vel bare veiledningen med pedagog som ikke koster noe ekstre, eller??? 
23.11.09

(0)
 Aktivitetsskolen bør i fremtiden bli et intregert aktivitetstilbud i barnas skoletid. Hvor det er rom for både fysisk aktivitet, friluftsliv, lek, leksearbeid og hvile - og ikke minst god omsorg.Svært mange foreldre sliter med å betale for plassen, og en del mister plassen på grunn av manglende betaling. Noen søker ikke på grunn av dårlig økonomi. Skal vi ha mulighet til å følge Barnekonvensjonen sine intensjoner om at alle barn skal ha rett til optimal opplæring, bør dette tilbudet være gratis slik at alle barna får samme mulighet til å delta. For å kunne lykkes med optimal opplæring for det enkelte barn, er det viktig at tilsette i skolen/aktivitetsskolen legger tilrette for et godt samarbeid. Kanskje vi er nærmere en helhetsskole for alle?
23.11.09

(3)
Morsomt å lese litt synspunkter fra det ganske land, jeg har et par innspill:
 
Gratis: i Oslo er det allerede gratis leksehjelpstilbud for alle,  inkl de som ikke har plass. Aktivitetsskolen er selvfinansiert, så det vil si at det er de foreldrene som betaler betaler for plassen sin som da betaler for de som er med men ikke har plass. Det er grovt urettferdig, og må gjøres noe med.
 
Stillingsprosenter: Ivar håper at dette med leksehjelp kan gi folk større stillinger, jeg ser ikke helt den. På alle skoler jeg kjenner til er leksehjelpen lagt i den vanlige Aktivitetsskoletiden, 14.30 for vår del, og da er jo folk på jobb allerede.
 
Leksehjelp=kvalitet? Er det virkelig slik at det barna tenger på Aktivitetsskolen etter å ha hatt undervisnng fra 08.45 til 14.30 er å sette seg ned med lekser?
Hva er egentlig målet med det? Hvilke elever er det dette skal være bra for? Er det virkelig slik at et par timer med en ufaglært kommer til å gi elevene resultater man ikke kan få til innenfor undervisningstiden? Og er ikke 25 timer med undervisning igrunn lang nok arbeidsuke for en 8-åring?
Hadde norske elever hatt den samme fagforeninga som lærerne hadde de streiket alle mann for lengst...
 
Heldagsskolen: Den kommer, det kan vi vel bare forberede oss på. Det er relativt bred politisk enighet om at det er ønskelig. Det står på økonomien, men det er penger å spare på en sammenslåing også så det er ikke sikkert at prislappen blir for høy.

23.11.09

(3)
Dette blir en spennende utfordring for oss, for skoleeiere og for regjerningen.  Jeg er av de SFO-ledere som har sørget for et lekselesingstilbud til elevene ved min skole siden oppstarten av SFO for snart 20 år siden.  Vårt samarbeid med skolen og kontaktlærerne har vært veldig bra i alle disse årene.
Det som blir spennende nå er hvordan man skal få dette til på en god måte slik at elevene  får et godt tilbud og at foreldrene føler de får den avlasting dette er ment å være.  I mitt område (Bærum øst) har vi utrolig mange svært kravstore foreldre som nok vil henge på oss for å sjekke kvaliteten på det tilbudet vi gir.  Når det nå skal bli gratis for alle (på de trinn kommunen måtte velge å innføre dette) blir det interessant å se hvordan kommunene vil velge å bemanne lekshjelpstilbudet; SFO-assistenter, pensjonerte lærere, pansjonister, frivillige:::???
Oppslutning henger sammen med kvalitet og kvalitet er  i en viss grad avhengig  kvalifikasjoner som igjen ofte er knyttet opp mot lønn.  Vi har i SFOene våre mange godt kvalifiserte som vil kunne gjøre en fantastisk god jobb som lekseveilder, men vil vi miste disse til "gratis-SFO'ene"?
Lengre skoledag vil kunne føre til at oppslutningen om SFO blir redusert; det blir såpass kort tid igjen av dagen at flere kanskje vil velge å la barna gå hjem med mobiltelefon i hånda og nøkkel rundt halsen.  Da er vi snart tilbake der vi var da SFO ble innført og hvem er tjent med det?

26.11.09

(0)
Jag är helt enig med dig i det du skriver Marianne. Våran lilla SFO känner sig lite hotad av detta gratis tillbud som kommer. Vi tror att många kommer att ha sina barn på SFO under läxeläsnings tiden och så går dom hem med mobilen som barnvakt. Detta kommer nog också att resultera i mindre vuxentäthet på SFO. Det blir fler och fler barn i skolan, både stora och små, som tydligt är svältfödda på vuxenkontakt. Detta är något som vi prioriterar först hon oss i dag och som vi vill fortsätta med. Det är intressant att skola och SFO ska ta över mer av föräldrarnas uppgifter när det gäller deras barn. Att läxeläsning är att bra tillbud är det inte tvivel om, men jag tror i alla fall att de barn som har minst föräldrarkontakt inte får mer genom detta  tillbud.
28.02.10

(0)
på vår skole legges leksehjelpa bevist til småskoletrinnet, av flere årsaker: ingen pedagoger er innstilt på at dette er en oppgave for dem,det er billigst å benytte seg av fagarbeiderne som allerede er på jobb. Hvis leksehjelpa skal ha noe for seg, bør den legges til mellomtrinnet eller til ungdomstrinnet der det er et større behov. grunnen til at det legges til de yngste er flere, som nevnt det er vanskelig å presse det på noen andre i systemet. leksehjelpa skal være gratisk, men jeg tror ikke det er mange som tar oppgaven med å regne ut fradraget for de som har sfo-plass. Vi opplever at ordningen er med på å krympe tilbuder til sfo, fordi vi må stlle med folk som ellers skulle ha vært på jobb i sfo. Foreldrene til de som ikke benytter seg av tilbudet, men har barn i sfo er med på å betale for den gratiske leksehjelpa og sfo tilbudet til deres barn forringes, men dette vet de ikke! 
 
 
 

14.01.15

Anbefalt
Kjell   30
Appen