Logg inn:
Oppsigelsesfrist i SFO
Ivar Haug   26.01.10
Vi har fått en henvendelse fra foreldre i Vestby kommune i Akershus.

Denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer.
Du kan derfor ikke lese hele artikkelen. Som medlem får du og alle ansatte i din SFO full tilgang til alt innhold på SFOnett.no.


Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på SFOnett!
SFO / Skole:
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype

Du vil få tilgang til www.sfonett.no ut året og blir fakturert for samme periode. Mva kommer i tillegg til prisen. Når du er innlogget kan du registrere alle ansatte hos deg som underbrukere.

Ordinær pris for helt år
kr 875 for små SFO'er,under 35 barn
kr 1750 for SFO med over 35 barn
Mva kommer i tillegg
Ja, vi vil bli medlem i Nettverket for SFO
 
DISKUTER ARTIKKELEN
(1)
hei,
Mandal kommune kjører felles regler for all SFO i kommunen.Dvs ved utmeld.før den 20 i mnd.betales det fullt ut for inneværende mnd.Etter 20.betales for på følgende mnd..med andre ord kort oppsigelsestid.Dette mener jeg ,som SFO leder, er god praksis.Så langt det lar seg gjøre tror jeg at  god service mot foreldre er noe av nøkkelen til gode SFO er.
Åse Gulbrandsen Furulunden SFO

26.01.10
(0)
Hei.
Sandefjord kommune bruker 1 mnd oppsigelsestid. dvs.man må si opp innen utgangen av mnd. oppsigelsen gjelder da fra 1.hver mnd . Ved oppsigelse etter 1.april må det betales for ut skoleåret.Dette er greit å forholde seg til for de fleste :-) noen protesterer jo på denne ordningen også Men noe forutsigbarhet må vi ha.
 
 

26.01.10

(0)
Det var ei veldig lang oppsigelsestid. Her i Sandnes kommune har vi 2 mndr., og mange synes at det er lenge!!
27.01.10

(0)
I Haugesund må det sies opp innen 1.12 for vårhalvåret og innen 1.6 for kommende skoleår. Der at dette kan være lang tid for endel, samtidig som det gir en forutsigbarhet for skolen/kommunen. Vi har våre ansatte å ivareta, og når barnetallet synker og inntektene synker, kan man ikke ha så mange ansatt. Vanskelig for oss å ansette/avsette folk etter barnetallet
27.01.10

(0)
Hos oss er oppsigelsen 1 mnd. Oppsigelse etter 1. februar godtas ikke, må da betales ut året. Det betyr at etter 1. mars må du klare deg selv. bør kunne få si opp plassen frem til 1.april og da gå ut mai.
27.01.10

(0)
I Tysvær kommune skal oppsigelsen skje skriftlig med 1 mnd varsel - fra den 1. i mnd. Dette har fungert bra! Ved oppsigelse etter 1. oktober, vil foreldrebetalinga holde fram ut desembermnd., og ved oppsigelse etter 1. april, vil foreldrebetalinga holde fram ut skoleåret.
27.01.10

(0)
Heia, i Bodø kommune er det 2 mnd oppsigelse fra den dagen du sier opp. De må si opp skriftlig.Jeg syns det er helt greit både for foreldre og oss som SFO
Mvh Tanja Arntsen

27.01.10

(0)
Hei !!
 I Eigersund kommune er oppsigelsestiden av plass i SFO 2 måneder,og regnes fra den 1. i måneden etter oppsigelsen er levert. Oppsigelse levert senere enn 1.mars får ikke gyldighet før fra neste skoleår..    

27.01.10

(1)
Hei
I Fredrikstad kommune har vi en måneds oppsigelsestid i SFO. Plassen kan sies opp den 1.  eller den 15. i hver måned.
Dette fungerer kjempe fint.
 
Hilsen Anne Chatrin Øversveen, Nøkleby SFO

27.01.10

(0)
jeg funderer på om oppsigelsestid har sammenheng med antall barn som er tilknyttet SFO.At små SFO'er har behov for lengre oppsigelsestid og mer forutsigbarhet i forhold til  trang økonomi
27.01.10

(0)
Her var det 6 måneder tidligere, altfor lenge syns eg! Men i høst gikk det ned til 3 måneder. Har nok med at det fins små SFO'er i kommune, med 10-14 barn, og at viss det da slutter 2 barn, vil de gå fra og være 2 til 1 voksen. Skjønner at det i en sånn situasjon er godt og ha 3 måneder på seg
27.01.10

(0)

Oppsigelsesfrist SFO

Hei.

I Rælingen kommune har vi 1 måneds oppsigelsesfrist. Jeg er leder for en ganske stor SFO, og dette fungerer fint.

Vil nok tro, at antall barn og ansatte kan ha noe å si for oppsigelsesfrist, men det burde det ikke ha.


28.01.10

(0)
Lier kommune har 2 mnd oppsigelsefrist fra den 1. i hver mnd.
ved endring av plassstørrelse er det 1 mnd frist fra den 1. i hver mnd.

28.01.10

(0)
I Oppegård kommune har vi to mnd. oppsigelsesfrist fra 1. eller 15. i mnd. Frist for endring inneværene sfoår er 15.februar.
28.01.10

(0)
I Oslo er det en måneds oppsigelsestid fra den 1. hver måned.
Det synes jeg er en grei ordning.

28.01.10

(0)
I Eidsvoll er det 2 måneder fra den første i måneden etter levert oppsigelse. Man kan si opp når man vil og kun ha 2 mnd. Men man må søke på ny plass hvert år. Selv om barn slutter i løpet av året beholder vi voksne ut skoleåret.
Tone Ekmo
Sflo leder

29.01.10

(0)
I Larvik kommune er det 2 mnd. oppsigerle fra den 1. i mnd. Sier du opp før 1. februar må du betale ut mar. De aller fleste aksepterer dette, men med 6 mnd ville vi fått langt ferre innmeldinger.
30.01.10

(0)
Larvik kommune har 2 mnd. oppsigelse fra den 1. i hver mnd. 6 mnd. ville det blitt bråk av og ferre innmeldinger
30.01.10

(0)
SFO-plassen hos oss hos kan sies opp med en måneds varsel, skriftelig. Med siste frist for oppsigelse av SFO året 31.mars og da regnes april for oppsigelses måned. Men at det vil bli tatt hensyn til særlige grunner som flytting, sykdom eller ufrivillig bortfall av inntekt.
Hilsen Marianne S. Lia  leder Skøelv SFO

01.02.10

(0)

Hei!

Hei! Vi har 2 mnd oppsigelse. Det må  vel være lenge nok...

 


09.02.10

(0)
Hei.
I Fjell kommune er det 3 mnd. oppsigelse fra den første i måneden. Det gjelder også ved redusering frå heil til halv plass.

07.02.11

(0)

Hei

Her i spydeberg har de en mnd oppsigelestid fra den første i hver mnd. Og må sies opp 1. april i skoleåret, ellers går foreldrebetalingen ut juni.


23.03.12

(0)
Mener at 1 mnd oppsigelsesfrist er nok! Og da fra den 1. i hver mnd.

27.03.12

(0)
I Enebakk har vi akkurat fått nye vedtekter bestemt fra politisk hold, med selvfølgelig administrativ saksbehandling.  Vi har fått... hold fast.    ETT ÅRS OPPSIGELSE !!!! Når du melder på ungen i august må du beholde plassen ut skoleåret.  Vi hadde en mnd. opsigelse fram til 1. februar.  Etter den datoen måtte de en vektig grunn til for å kunne si opp plassen.
De nye vedtektene trår ikraft fra 1. januar og masseoppsigelsen begynner å renne inn.
Grunnen er at vi skal være selvfinansiert og vi tre sfo i Enebakk går med et estimert underskudd dette året som er satt til 1.7. mill.
Dette skal ikke tas av skolens budsjett.  Og det skal bli mer forutsigbart med hensyn til ansatte.  Her har vi gått bakover i tid ang bruk av plass.
Delt opp til morgen tilbud, ettermiddagstilbud og hel plass.  Fleksibiliteten er borte.  Og vi som driver sfo er ikke blitt spurt under prosessen.  Kjenner at dette blir ikke greit.
 
Sissel Bjerkely, SFO LEDER  

21.10.14

(0)
Kristiansand kommune praktiserer en mnd. oppsigelse, fra dato til dato, det samme gjelder ved reduksjon av plassen. Dersom foresatte ønsker å øke plassen, kan det skje omgående:)
24.10.14

(0)
Hos oss i Øygarden er det en mnd. oppsigelsestid. Elever kan deriot søke plass når de vil- vi etterstreber å være rause.
 
Elever kan si opp plassen sin hele året, eller justere opp eller ned timeantallet.
 
I nabokommunen der jeg selv har mine barn i sfo- koster sfo 600 kr. mer i mnd. og har 3 mnd. oppsigelsestid.
 
Nina
 
 

14.11.14

(1)
Fjell kommune har 1 måneds oppsigelse fra den første i hver mnd. Det samme for å endre plass opp eller ned. For 2 år siden var den 3 mnd. Mette
21.04.16

(1)
Hei!
 
Meiner 6 mnd oppsigelsesfrist SFO er for lang.
Sjøl veit eg t.d ikkje før 0103 korleis arbeidstida mi er hausten 2010.
Trur dette kan føre til at mange ikkje tør å melde seg opp.
Rimeleg oppsigelsesfrist meiner eg er max 3 mnd.
 
Helsing Ingunn Hvitsand Sando SFO
(Mor til Vetle som skal byrje på skulen 2010)
 
 

26.01.10
Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
SFO for barn
Teknisk knock out i 4. runde - del 1
Foreldretrening for pakistanske og somaliske mødre - og kurs for SFO
Velkommen til oss, mor og far!
Samtalemetodikk del 1: Utgangspunktet for foreldresamarbeidet