Nettverket! for SFO deltar i arbeidsgruppen nedsatt av UDIR som skal gjøre en nasjonal evaluering av SFO. Denne evalueringen vil danne grunnlaget for en ny stortingsmelding om SFO. Derfor samler vi nå en oversikt over hvilke kommuner som har en kvalitetsplan eller rammeplan for SFO.

Vi har registrert det i kommunene når vi har reist rundt og vi har også vært med som samarbeidspartnere under utarbeidelsen av flere slike planer.

 

Her kommer en oversikt over de vi akkurat nå vet er gjeldende i de ulike kommunene.

Vi ønsker innspill fra deg om hvilke vi har glemt, om noen er revidert eller endret. Når vi har fått inn alle innspill, vil listen bli oversendt til UDIR. Har din kommune ny kvalitetsplan/rammeplan, er den revidert eller mangler på denne oversikten? Gi beskjed til Nettverket! for SFO  terje@sfonett.no  

Kvalitetsplaner og Rammeplaner for SFO/AKS pr januar 2018.

Kommune

Navn på plan/dato

Link til planen

Oslo

Rammeplan for AKS

Se og last ned

Bergen

Kvalitetsplan SFO

Se og last ned

Trondheim

Gi meg en sjanse til å skinne – revidert 2016

Se og last ned

Stavanger

 

Bærum

Lekende læring

Se og last ned

Hamar

Kvalitetsutvikling i Hamar

Se og last ned

Drammen

Kvalitetsplan for SFO

Se og last ned

Asker

Plan for kvalitet i SFO Asker

Se og last ned

Horten

Kvalitetsplan for SFO 2017-2021

Se og last ned

Nannestad

Kvalitetsplan 2016-2019

Se og last ned

Verdal

SFO – en selvfølgelig del av grunnskolen

Se og last ned

Bodø

Rammeplan for SFO

Se og last ned

Ås

Rammeplan for SFO i ÅS / 2016

Se og laste ned

Løten

Kvalitetsplan for SFO – 2015

Se og last ned

Hole

Rammeplan for SFO

Se og last ned

Enebakk

Rammeplan for SFO

Kongsberg

Kvalitetsplan for SFO

Se og last ned

UDIR
Her finner du beskrivelse av viktige faktorer for å skape kvalitet i SFO og veiledning til kommuner som ønsker å utarbeide et plandokument for kvalitetsutvikling i SFO. Du finner også flere eksempler og case fra kommuner og skoler.
Les mer