Norge er i unntakstilstand. Situasjonen endrer seg fra time til time og regjeringen jobber iherdig med å få på plass klare retningslinjer på alle områder. Hva betyr det for deg som jobber i SFO og AKS?

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig fra 12. mars klokken 18 til 26. mars. Perioden kan bli forlenget. Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner. 

Fredag tok vi kontakt med ledere i ulike kommuner for å høre hvordan fredagen ble organisert ved deres SFO eller AKS. 

Stavanger

I Stavanger møtte alle på jobb fredag hos Jåtten SFO. De har jobbet med å få en oversikt over barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Så har de satt opp en turnus for perioden for å ha et omsorgstilbud for perioden til 26.mars. I tillegg til arbeid med turnus og noe praktisk, har alle hjemmekontor som en del av helsedugnaden. Lese fag mm

Ingen permiterte, vanlig lønn og utvida dager til syk barnepasser. For meg som leder er det vanlig jobb, enten hjemme eller på kontoret. Vi i ledergruppen har 2 dager hver til å holde fortet. 

Trondheim

Status fra Byåsen i Trondheim kommune var fredag følgende. De fikk beskjed fra skolesjefen i kommunen at alle ansatte i skole, SFO og barnehage møter som ordinært på jobb fredag 13.mars, selv om Trondheim kommune har besluttet å stenge for ordinær virksomhet torsdag 12.mars kl 18.00 til 26.mars.

Ingen barn som møtte på skole, SFO og barnehage fredag har har blitt avvist, men at vi etterhvert vil gå i dialog om et omsorgstilbud til barn med foresatte som har jobb i samfunnskritisk funksjon( privat eller offentlig). I tillegg skal barn med store og vedvarende behov ha sitt ordinære tilbud. Barn som er i skole, SFO eller barnehage og barn som er hjemme skal ha et likeverdig tilbud.

Fredag møtte 4 av 660 barn på Byåsen skole, men det vil øke til ca 10-15 barn i neste uke.

Miljøarbeidere i skole og SFO gir i dag de 4 barna et forsvarlig omsorgstilbud i skoletid. Det vil også bli oppgaven til miljøarbeidere i skole og SFO neste uke. Vi kjører vanlig åpningstid på SFO.

Lærere på skolen lager nå planer for de barna som er på skolen eller skal ha hjemmeundervisning for uke 12,13 og 14

Som leder har vi ansvar for å gi ansatte relevante arbeidsoppgaver. Bruk av hjemmekontor avklares av lederne i samtale med ansatt. I tillegg er lederteamet på skolen en beredskapsgruppe som skal gjøre en risikoanalyse og ha en oppdatert beredskapsplan for å kunne møte en eventuell eskalering av situasjonen.

Vi har også kartlagt alle ansatte i forhold til helse( immunforsvar, lungesykdom osv)  for hvem som kan være i risikosonen. De blir da rådet til å sykemelde seg til 26.mars og være i karantene hjemme. For ansatte med små barn og som må være hjemme, er det fremdeles uavklart om de får lønn for å være hjemme... 

Ved Godlia Aktivitetsskole i Oslo var det fredag ikke kommet noen spesifikk informasjon vedrørende AKS-ansatte eller skoleassistenter. På Godlia var skoleassistentene på skolen fredag for å ivareta de elevene som har foresatte i samfunnkritiske yrker.

For ansatte i AKS har vi tenkt å bruke tiden til planlegging og faglig oppdatering. Jeg og baselederne planlegger en daglig oppgave som sendes ut på mail.