Velkommen til en opplærings- og utviklingsprosess for ledere i SFO som ønsker å være tydelige, motiverende og løsningsorientert. Nettverket! for SFO har gjennomført denne prosessen for ledere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansund, Tromsø, Bodø, Ålesund og Kristiansand.

Intensjonen med prosessen er å gi ledere rom for å reflektere over sin egen rolle og å tilføre verktøy og kompetanse til lederoppdraget.
Prosessen  passe både SFO-ledere og baseledere som ønsker påfyll i jobben som inspirator og relasjonshøvding.

Eksempler på temaer i kursprosessen

- Rollemodell, meningsbærer og inspirator.
- Kreativ hverdagsledelse med LØFT for barn i bagasjen
- Konflikthåndtering og effektiv problemløsning
- Tilbakemeldinger som virker
- Hvem vil jeg være som leder i farten på basen?
- Om å skape og holde overblik

Det serveres kaffe og te på begge samlinger, på del 2 får også deltakerne en enkel lunsj. Maks 25 deltakere pr samling.

Prosessen inneholder ulike elementer
• Teori knyttet til situasjonsbestemt ledelse, mestringsledelse og LØFT
• Refleksjon rundt egen lederrolle
• Erfaringsutveksling (danne lysglimtduoer på tvers av SFO’ene)
• Øvelser
• Veiledning som metode
• Individuell veiledning ved behov/ønske mellom del 1 & del 2
• Hospitering/besøk hos lysglimtvenn ved annen SFO?

Hvis du ønsker at vi skal sette opp en lederprosess i din region så ta kontakt med terje@sfonett.no 


Kursholder
Terje Wiik. Inspirator og LØFT-instruktør. Vært leder i skolen/SFO i 11 år, samt leder i toppfotballen og breddeidretten de siste 15 år.

 

 

 

 

 

Pris:1600,- pr deltager for hele prosessen. (2 samlinger a 3/4 timer)

Påmelding skjer til: terje@sfonett.no
 

Ansvarlig arrangør

 

Nettverket! for SFO