Metodikk utviklet i SFO, for SFO av SFO’ere. Vi har valgt å kalle dette settet av verktøy, begreper og metodiske grep for LØFT for barn. Det dreier seg først og fremst om grunnleggende kvalitet i det daglige arbeidet i basene.

-->