Grunnlaget for en god start på skolelivet legges ofte i inspirerende, lekfylte SFO-baser med personale som ser utfordringene barn møter i denne overgangen.

-->