SMITTEVERN Covid-19 pandemien 2020

De siste månedene har vi måtte forholde oss til et hav av informasjon, kontrabeskjeder og strakstiltak mot pandemi.