Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Her finner du gode tips til aktiviteter, organisering og gode erfaringer knyttet til skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Lek

Lek har fått stor og viktig plass i rammeplanen. Nettverket! for SFO vil være en pådriver for at vi skal få mer kunnskap om hvordan vi inspirerer barn til mer lek inne og ute i SFO?

En inkluderende SFO

Å være en SFO/AKS som inkluderer alle barn er en viktig oppgave i vår nye nasjonale rammeplan.
-->