Kurs


Rammeplanen er en forskrift, og dermed en del av lovgrunnlaget for kommunen, skolen og SFO. Vi synes det er kjempebra at SFO profesjonaliseres gjennom dette grepet. Derfor vil vi gjerne være med å bidra i utviklingsprosessene som nødvendigvis må følge.


Vi har med bakgrunn i boken vi har skrevet laget en kursprosess for kommuner/skoler som vil ha hjelp til å implementere en ny nasjonal rammeplan. Vi vil tilpasse en skreddersøm av denne prosessen avhengig av hvor langt dere er kommet med å realisere planen

Hvordan kan vi realisere planen sammen?

  1. Fysisk oppstartsdag
    Vi kommer til din kommune med et heldagsopplegg (6 timer) for alle ansatte i SFO + ledere.  Det fysiske heldagsopplegget kan også deles i to hvis det er mange ansatte. Hvis ønskelig kan heldagsopplegget også gjennomføres digitalt

  2. Digitale utviklingsdager
    I fortsettelsen av oppstartsdagen følger to halve dager (2*2.5 timer) på en digital plattform. Her kan de ansatte sitte på hver sin skole/SFO eller sammen. De digitale dagene gjennomføres i LearnLabs digitale verktøyer kombinert med Zoom eller Teams, med en eller to av våre SFO-eksperter som ledere. Hvis ønskelig kan de to digitale seansene også gjennomføres fysisk.


I tillegg tilbys en times lederoppfølging på digitale flater.

Digital kompetansepakke LearnLab og SFOnett har utviklet en modulbasert kompetansepakke til internt bruk i forlengelse av de digitale utviklingsdagene. Dette er gratis for alle kursdeltakerne

Pris: Ta kontakt (terje@sfonett.no)

Kompetansepakken oppfyller kritieriene for støtte fra KS’ OU-fond. En enkel søknad (som tilbyder er behjelpelig med) kan utløse tilskudd fra KS.

Profesjonsrettet bok

Macaque in the trees

Boka analyserer rammeplanen og byr på en rekke eksempler fra virkelighetens norske SFOer, refleksjonsspørsmål og prosesser i i ledergruppa og kollegiet . Boka er en veileder uten å være en oppskrift. Forfatterne utleder konkrete ideer og forslag til praksis. Hvert kapittel inneholder praksiseksempler, som er sortert etter tema. På slutten av hvert kapittel er det refleksjons- og utviklingsspørsmål. . Vi anbefaler å kjøpe inn boken til alle ansatte på SFO og bruke den som et gjennomgående utviklingsverktøy

Pris: 179 kr. per bok, 10 % reduksjon ved kjøp av 10 stk, 20 % ved kjøp av 20 eller flere.

Bestill boken herFrantz T. Gregersen er utdannet allmennfaglærer med fordypning i geografi, matematikk og idrett. Han har hovedfag i pedagogikk med skoleutvikling som tema og har 25-års lærererfaring fra grunn¬skole, videregående skole og universiteter i Norge og Danmark. De seneste årene har han jobbet i Stiftelsen IMTEC, Oslomets rektor- og styrerutdannelser og NTNUs lektor- og rektorutdannelser. Han er nå seniorrådgiver i LearnLab AS., med læring og utvikling i utdannelsesinstitusjoner som spesialfelt. LearnLab lager digitale verktøy og undervisningsopplegg for dybdelæring, learnlab.net.

Terje Wiik er utdannet lærer og har 25-års erfaaring med SFO som barneveileder og SFO-leder. Han har vært inspirator og kursholder for over 30 000 ansatte i SFO gjennom 20 år. Han er leder av Nettverket! for SFO. I 2018 og 2019 besøkte han over 246 ulike SFO-er i 93 kommuner for å samle innspill til nye nasjonale rammer for SFO.

Kurs
Send en forespørsel om dette kurset!
Send epost til terje@sfonett.no for henvendelse om dette kurset.

LØFT for barn

Heldigvis finnes det gode veier å gå når målet er å skape et godt være- og lærested for barna med mye glede & trivsel. Slik kan din SFO bidra til livsmestringsfaget som er på vei inn i skolen.

Bestillingskurs: Les mer

Barn som tester grenser i SFO

«Vi ser at de ikke trives. Vi kan lese det i blikket og kroppsspråket. Det er ikke moro å være barnet som stadig havner i trøbbel. Heldigvis har barnet DEG. Det gir håp om en bedre hverdag.»

Bestillingskurs: Les mer

Glade & robuste barn i SFO

Young Happy Minds gir deg som jobber med barn essensielle verktøy i livsmestring med utgangspunkt i positiv psykologi og vitenskapen bak lykke.

Bestillingskurs: Les mer

Matglede i SFO

Vi tilbyr et praktisk og teoretisk mat- og ernæringskurs for SFO/AKS ansatte. Her får dere opplæring i hvordan dere setter sammen ernæringsriktige, økonomiske og smakfulle måltider for barna, tilpasset deres SFO (mtp. utstyr og ressurser).

Bestillingskurs: Les mer

SFO som vennskapsarena

Hverdagen er fylt med hendelser. I SFO skal barn oppleve frihet og fritid. Samtidig skal vi tilrettelegge for trygge rammer, utvikling av vennskap og barns læring og utvikling. Dette kurset skal inspirere deg til å tilrettelegge for suksess i din SFO.

Bestillingskurs: Les mer

SFO forebygger mobbing

SFO-folket driver en storstilt, daglig kampanje for å forebygge mobbing. Nå er det på tide at dette blir synliggjort og at vi får anerkjennelse som fortjent.

Bestillingskurs: Les mer

Stolt av å jobbe i SFO

Jobben din i SFO gir uante muligheter for å oppleve personlig utvikling. Ser vi dette, og tar konsekvensene av det, blir resultatet ofte god kvalitet i virksomheten. Foreldre og barn møter motiverte voksne som er stolt av jobben sin og du får en enda triveligere arbeidsplass.

Bestillingskurs: Les mer

Lek&liv i SFO

Leken er kjernen i SFO-tilbudet. Samtidig må vi forholde oss til mange rutiner og rammer som begrenser barns muligheter til utvikling og glede i leken. Dette kurset handler om hvordan du & din SFO/AKS kan styre for å gi barn frihet til å leke i livet sitt på SFO.

Bestillingskurs: Les mer
-->