Denne boken er en hyllest til det gode arbeidet i SFO og ikke minst til dine ansatte som daglig står i tett samhandling med barna. Boken SFO forebygger mobbing vil fungere godt som supplement til de forskjellige mobbe-programmene som drives i norske skoler.

Her bestiller du boken


Pris for medlemmer av Nettverket! for SFO: kr 250. Ikke-medlemmer må betale kr 350. (I tillegg kommer porto/pakking)

 

Velkommen til en bok som beskriver hverdagen du møter på jobb.

Den er fylt med historier og hendelser og ikke minst forslag til hvordan du kan bidra til å gi barn et meningsfylt liv i et inkluderende miljø i SFO og skole. Boken beskrives som et viktig supplement til de mobbeprogrammene som gjennomføres ved norske skoler, og lar seg derfor fint kombinere med disse.

Jeg sto litt på siden av skolegården og fulgte med uken etter det trivelige allmøtet med jentene. Rett foran meg var en 2.-klassejente på vei over skolegården. Hun tilbakela ca 70 meter på veien mot toalettet og ble kontaktet tre ganger av andre jenter alene eller i små grupper. Da hun passerte meg spurte jeg henne hva de hadde sagt til henne. De spurte om jeg var lei meg siden jeg gikk alene. Men jeg svarte at jeg skulle tisse.   

Møtet er over og Elin og hennes kollega fikk oppleve at gutten som var utsatt for mobbing raskt fikk igjen sin posisjon i gruppen. De syv guttene hadde sammen definert vennskap og samhold og svart ja på invitasjonen til å bidra. Dermed unngikk de to barneveilederne belastningen med å utrede skyld og true med sanksjoner hvis ikke mobbingen opphørte. De slapp å følge opp detaljerte og omfattende kontroll-rutiner og kunne bruke energien på å gi gutta ros for strålende, pro-sosial atferd. 

Ivar Haug

Ivar Haug er pedagog og har i mange år arbeidet for å utvikle metodikk tilpasset hverdagen i SFO.

Han har i over 20 år ledet det nasjonale Nettverket! for SFO med et klart mål: Å samle og utvikle god praksis fra fagfeltet i møtet med relevant forskning. Dette har bl a. resultert i bøkene LØFT for barn i SFO og SFO forebygger mobbing.

Ivar Haug har lang erfaring som inspirator og foredragsholder både for SFO-folket, barnehage-folket og andre faggrupper. Han har gjennomført opplæringsprosesser for bortimot 50 000 ansatte i oppvekstsektoren.