Sommerferien nærmer seg. Barn bytter ut undervisning, klasserom og lekser med lange dager på SFO preget av lek, vennskap og spennende aktiviteter.

Inspirert av den populære NRK serien har flere SFO’er de siste årene prøvd seg med egne varianter av Mesternes mester. 

Her er vårt forslag som inneholder 10 øvelser som kan passe for Barnas mesternes mester på din SFO. 

Her er det tenkt at dere deler barna i lag (4-6 stykker) som på noen av øvelsene selv skal velge hvem de ønsker/tror vil beherske øvelsen best.

1. TIDA GÅR

Laget velger to stykker som er gode til å beregne tid. Her lager dere ei løype som de første skal gå en gang mens de holder hverandre i hånden. Deretter forsøke å gå enda en gang hvor de skal prøve å komme så nær den tiden som de brukte første gang. De som kommer nærmest vinner øvelsen. Fin øvelse som krever samarbeid og konsentrasjon. De må holde hverandre i hånden og bli enig om tempo. 

2. KLISTERHJERNE

Du legger 12 saker på et bord. Hvis lag så velger de 2 stykker som er gode på å huske. Den eller de som skal huske får 30 sekunder til å se de 10-12 sakene – deretter tilbake til laget hvor de skal forsøke å skrive opp alle tingene innen 1 minutt. Den eller de som har flest riktige vinner øvelsen. 

3.  EGG I LUFTEN

Her skal to fra laget (to som er gode på å kaste ball/egg). Disse to stiller seg opp 2 meter fra hverandre. Øvelsen er å kaste egg mellom hverandre helt til egget spekker. Avstanden mellom de to som kaster øker med 1 meter etter 10 kast, nok 1 meter etter 20 kast og slik fortsetter det helt til egget knuses. 

4. KAHOOT  - HVEM SYNGER DENNE SANGEN

Her kan dere lage en Quiz hvor de enten deltar hver for seg eller som lag. Kahoot kan være en fin måte å organisere dette på. Hva om dere tar de første 5 sekundene i 10 sanger hvor de får 4 svaralternativ?

5.  TREFFSIKKER ROMPE

 

Dette er jo en klassiker som mange kjenner. Hver deltager får festet en blyant i en hyssing som henges bak på buksen. Flasken settes mellom føttene og det er da om å gjøre å få blyanten nedi flasken. Her kan man jo arrangere denne som en stafett eller at lagene plukker de to som de mener er mest treffsikker med rompenJ

6. LANGE ARMER

 

Laget velger ut en eller to stykker som skal holde en ballong eller en ball over hodet. Her kan dere også velge at de henger fra et lekestativ eller fra en stige som vist på bildet.  Detter er en statisk øvelse der den som holder lengst vinner.

7. BOKSTAVLEK

 

Laget skal sette sammen bokstaver til et ord. Her bestemmer dere hvor vanskelig ord og om dere vil gi noen hint.

8. MARSHMELLOW KASTET 

 

Laget velger to som er treffsikker og som er store i munnen.  Om å gjøre å klare å kaste og fange flest mulig marshmellows med munnen på 10 forsøk.

9. SNEKKEREN

 

Slå inn spiker i en planke på færrest mulig slag. Laget velger to som bytter på å slå.

10. GJETT VEKTEN

Deltagerne får kjenne på vekten på en gjenstand og skal så gjenskape vekten med en bøtte med sand. De som kommer nærmest vekten på gjenstanden har vunnet denne øvelsen.

---------------------------------------------------------------------------------- 

Er jo utallige varianter av øvelser som kan funke på SFO, kom gjerne med egne forslag under denne artikkelen.

Andre forslag til øvelser:

90 graderen: Denne øvelsen husker vi godt fra Mesternes mester på NRK. Hvem klarer å sitte lengst?

 

 

 

 

Hoppetau: Hvem klarer å hoppe lengst, legg inn at etter 2 minutter er det bare lov å hoppe på en fot.

 

 

 

 

 Telle tiden: Hvem klarer å holde en ballong og slippe den akkurat på 5 minutter? Her må de telle inni seg. Den som kommer nærmest 5 minutter har vunnet.