Siden SFO for snart 30 år siden åpnet sine første baser og krysset inn de første barna, har det vært drevet et kontinuerlig utviklingsarbeid. Men hvordan tar vi vare på de gode løsningene og sikrer oss at kvaliteten blir best mulig?

Samfunnsplanleggerne har kalkulator på mobilen sin, akkurat som deg. De har regnet ut at nasjonen skal fø på en hel bråte med gamlinger som aldri dør – og at antallet unge skattebetalere er alt for få. Det betyr i beste fall at vi i perioden fra 2020-2030 beholder bortimot de ressursene vi har akkurat nå – men mest sannsynlig får færre kroner å leke med. Siden SFOs driftsbudsjett består av minst 85 % lønn, betyr det at bemanningen vi har nå er maks av det vi kan håpe på fremover.

Innovasjon er løsningen, hevder kloke hoder. Og innovasjon er egentlig gøy. Det handler om å skape noe nytt som har verdi – eller forenklet og i klartekst: at vi finner løsninger i SFO-hverdagen som innebærer at vi gjør en enda bedre jobb uten tilgang til nye midler. Typisk for innovative prosesser er at de også innebærer en viss risiko. Det krever mot å komme videre. Det kan f eks være smertefullt å legge vekk deler av praksis som har fungert bra i minst 100 år.

Jeg er sikker på at det i SFO-Norge er gjennomført 100-vis av utviklingsprosjekter som kan betegnes som både vellykkede og innovative. De har sjelden fått betegnelsen prosjekt og er neppe grundig evaluert. Men når noe fungerer godt, har det en tendens til å overleve.

Hadde vi hatt en egen utdanning for SFO-folket, ville sannsynligvis disse gode løsningene blitt dokumentert og tatt vare på. De ville blitt en del av fagfeltets eiendom. Men slik er det jo ikke og vi må derfor sørge for å gjøre jobben selv. For det er uhyre viktig at disse «juvelene» fra basene spres og bidrar til enda bedre praksis.

I privat sektor er innovasjon gjerne knyttet til økt inntjening. I offentlig sektor er ikke målet å gå med økonomisk overskudd. Likevel er det veldig god økonomi i det å bidra til at ansatte trives og får tatt ut sitt potensiale. 10 ansatte i én SFO kan håndtere utfordringer knyttet til 200 barn på en helt strålende måte. 20 ansatte i en annen SFO kan oppleve det å ha 200 barn på krysselisten som en grov underbemanning.

I all beskjedenhet; Nettverket! for SFO har i over 20 år jobbet for nettopp å sikre de gode løsningene status og gjøre dem tilgjengelige. Gjennom det vi kaller «indremedisinske kurs» med solid praksisforankring har vi formidlet forslag til arbeidsmåter og organisering basert på forskning om barn og erfaringer fra 2000 SFO-baser. Ved å forfatte tusenvis av små fagartikler har vi dokumentert små suksesser – og på sfonett.no ligger drøye 1000 av dem tilgjengelig for nettverkets medlemmer. Alle artikler som er trykket på papir er også samlet i Nasjonalbiblioteket.

Og vi fortsetter i dette sporet. I siste utgave av nyhetsbrevet – som også sendes til SFO’er som ikke er medlem av Nettverket! for SFO – har vi flere eksempler på innovasjon i SFO. Og har du vært med på å skape noe nytt av verdi i din SFO, hører vi gjerne fra deg.