At noen mennesker er voldelige og begår seksuelle overgrep mot barn er for mange ubegripelig. Det kan være lettere å snu seg bort enn å bry seg. Mange gjør det, spesielt når vi ikke kan være helt sikre, selv om magefølelsen sier at noe er galt. Vi må tåle å se og våge å agere.

10 % av alle barn opplever Vold og Overgrep. Overgrepene skjer av tillitspersoner i 9/10 tilfeller, og det tar i gjennomsnitt 17 år før man deler opplevelsene sine. Det er mye skam og skyldfølelse som preger disse barna, og de står ofte i en stor lojalitetskonflikt. Kan vi være med å snu statistikken?

Mange barn vet ikke at det de er utsatt for er galt. Ingen har fortalt de det. Når barn ikke vet eller voksne ikke våger å bry seg, fortsetter overgrepene. Vi i Nettverket! for SFO samarbeider med Ditt Barns Førstehjelp og er overbevist om at overgrep må tales i hjel og ikke ties i hjel. På denne måten kan vi gjøre handlingsrommet til overgriperen mindre og stoppe overgrep mot de sårbare og dyrebare barna.

Ditt barns førstehjelp tilbyr et informativt, berørende og viktig kurs. Hva skal du se etter, hva sier lovverket og hva kan du gjøre for å stoppe overgrep og vold mot barn. Hvilke ressurser finnes der ute?
Etter kurset vil dere som ansatte sitte igjen med en ressursbank, slik at dere er bedre rustet til å jobbe med tema og reagere på en fornuftig og handlekraftig måte, når man får en bekymring.

Her kan du lese mer om kursene og bestille kurs til din SFO eller kommune. 

«Nyttig og viktig kurs! Engasjerende å høre på, god kunnskap om tema, gode eksempel og god anbefaling av arbeidsverktøy til å bruke videre i jobben» 

 

Barnesamlingen

Barna får høre og snakke om kroppen på en enkel måte som er forståelig for alle. De får klare retningslinjer å forholde seg til når det kommer til egen kropp og hva som er privat. Hva som er gode og dårlige hemmeligheter blir forklart på en måte som er forståelig og som barna kan relatere til egen hverdag. Det blir understreket at det aldri er barn sin feil og at det alltid er de voksne som har ansvaret. Dette kan være en støtte for barn i hvordan uttrykke seg og hjelpe barn å sette ord på handlinger. Det kan også ha en forebyggende effekt ved at barna selv kan gi beskjed om at det ikke er lov å ta på andres private områder og gi en forståelse for hva som er greit og ikke.

kursholder  LENA HANSEN
Lena har selv egne erfaringer om overgrep. Hun har jobbet som sykepleier i 25 år og all hennes erfaring er med barn og ungdom. Hun har vært seksjonsleder på barneavdelingen på Ahus og leder i Skedsmo kommune. Hun har vært leder for et stort barne og ungdomsarbeid, med over 900 barn på en barnefestival, hvor de blant annet hadde et tett samarbeid med barnevern, krisesenter og flyktningmottak.

Astma og Allergi

Svært mange barn sliter med astma og/eller allergi. Her følger noen konkrete råd til blant annet SFO om hvordan vi best mulig skal tilrettelegge for barn med astma når det gjelder fysisk aktivitet.

Les mer >>

Vonde hemmeligheter

På et barnemottak i et av landets største sykehus, kommer det inn en liten gutt på bare 4 år. Han har mange blåmerker, og er hoven i ansiktet. Han har smerter i armen som er blitt blå, rød og hoven.

Les mer >>

Hjertesyke barn

I Norge fødes hvert år ca 500 barn med hjertefeil. Her kommer litt informasjon fra FFHB Foreningen for Hjertesyke Barn om utfordringer disse barna kan ha i skolen.

Les mer >>

Revmatisme hos barn

Barn kan også få revmatisme. Barneleddgikt er mest vanlig. Her får du litt mer informasjon om hvordan det arter seg hos barn.

Les mer >>

Hva er dysleksi

Mange barn slite med dysleksi. Med litt bakgrunnsinformasjon blir det enklere å forholde seg til disse barnas utfordringer.

Les mer >>

Håndsprit og alkoholforgiftning

Etter en lang pandemi så er det fortsatt slik at håndsprit (inneholder etanol) står fremme i mange offentlige rom og i hjemmene våre.

Les mer >>

Hva er diabetes?

Barn med diabetes møter flere utfordringer i skole og SFO. Her er litt informasjon om hva det kan innebære for barn å ha diabetes.

Les mer >>

Du må tro det kan skje, for å se det!

At noen mennesker er voldelige og begår seksuelle overgrep mot barn er for mange ubegripelig. Det kan være lettere å snu seg bort enn å bry seg. Mange gjør det, spesielt når vi ikke kan være helt sikre, selv om magefølelsen sier at noe er galt. Vi må tåle å se og våge å agere.

Les mer >>

Hva er CP?

CP eller Cerebral parese oppstår i mange former. Denne artikkelen gir oss en innføring i hva det er og hvorfor noen får CP.

Les mer >>