Kvalitet i SFO handler ikke bare om ressurser eller rammebetingelser, men hvert enkelt menneske som jobber sammen med barn. Vi er en ressurs og jo bedre vi er som gode voksne jo bedre er kvaliteten i arbeidet rundt barna.

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer av Nettverket! for SFO.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.