I våre samtaler med barn dukker ofte temaet barn-voksen opp. Vi spør da hva som er forskjellen på barn og voksen. Svarene varierer. Noen mener at det kommer an på størrelsen. Andre påpeker at barn leker mens voksne arbeider. Andre har lagt merke til at voksne liker ting som barn ikke liker, eller at barn har mye fantasi mens voksne stort sett er «kjedelige». Men det vanligste svaret er at det er de voksne som bestemmer mens barna blir bestemt over. Småfilosof Ole sier: «Sjefen er han som bestemmer». Hvis det stemmer, betyr det at mange barn ser på voksne som «sjefer» mens de selv er «undersåtter».

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer av Nettverket! for SFO.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.