17november

09:00
Åpning Terje Wiik
09:05
Helene Elvstrand
Å arbeide fritidspedagogisk
10:00
Pause
10:20
Espen Storstrand
Lekens plass og barns medvirkning i planlegging av skoleanlegg
10:50
Tinashe Williamson
Jeg har også en drøm
11:30
Lunch
12:30
Årets barneveileder 2022
12:45
Thomas Moser og Marianne Martinsen
SFO som fysisk miljø – mulighetens rom?
13:30
Pause
13:50
Myra/Regina Tucker & Vilde Follesø
Vennskap – barndommens egenverdi
15:00
Slutt

18november

09:00
Inger Bergkastet
Inkluderende læringsmiljø i SFO
10:00
Pause
10:20
Wenche Husby
Teamarbeid og aldersblanding i SFO
11:05
Siv Olsen
Jeg vil leke – aktiv SFO ved Oddevall skole
11:35
Lunch
12:35
Ingunn Elder
Kompetanseutvikling til det beste for barna i SFO
13:35
Pause
13:55
Jan Martin Berge
Mentale muskler på skolen og SFO
14:55
Terje Wiik
Hva har vi lært disse to dagene
15:05
Slutt
-->