16november

09:00
Åpning Terje Wiik
09:15
Birgitte Fjørtoft
Ja, vi skal leke – også i SFO!
10:10
Pause
10:30
Joakim Caspersen
Ekskludering i en inkluderende skolefritidsordning
11:30
Lunch
12:30
Årets Barneveileder 2023
12:45
Gustav Sundh
Del 1: Skolegårdspedagogikk – hva er det?
13:45
Refleksjonspause med energipåfyll
13:55
Gustav Sundh
Del 2: Skolegårdspedagogikk – hva er det?
14:55
Slutt
15:00
Vi besøker en SFO i Tromsø

17november

09:00
Gunn Ofstad (UIS)
Språkhverdagen i SFO
09:50
Pause
10:05
Ida Stenman, Christoffer Remberger og Josefin Karlsson
Cirkus i SFO - Fantasi, motorikk og samarbeid
10:50
Kort refleksjonspause
11:00
Ketil Skoge
Forelska i jobben (kem e helten din?)
11:45
Lunch
12:45
Kjartan Eide
En inkluderende SFO
13:40
Pause
14:00
Solfrid Flateby
6,5 tips til arbeidsglede
15:00
Terje Wiik
Hva har vi lært disse to dagene
15:05
Slutt
-->