Kurs

Som medlem i Nettverket! for SFO vil DU som leder våren 2021 få tilgang til en faglig månedlig digital workshop.

Vi ønsker at medlemskapet i Nettverket for SFO skal gi deg som leder påfyll, inspirasjon og knytte kontakt med andre ledere i SFO-Norge. Vi er 1100 ulike SFO i dette unike nettverket.

Hver måned blir du som leder invitert til å være med på en digital nettverksamling hvor du får møte fagpersoner, inspirasjon fra andre SFOer og bli kjent med andre ledere i nettverket. Samlingene er gratis for medlemmer i Nettverket! for SFO.

26Mars

26. mars kl. 0915-1015

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

29April

29. april

God overgang BHG-SFO

28Mai

28. mai kl. 0915-1015

Demokrati og fellesskap

12August

12. august kl. 1900-2000

Vi markerer ny nasjonal rammeplan

24September

24. september kl. 0915-1015

Bærekraftig utvikling i SFO

26November

26. november kl. 0915-1015

Lek og fysisk aktivitet

4September

4. september kl. 0830-0930

Hvordan skape en spennende SFO for de eldste i SFO

25September

25. september kl. 0830-1000

Mobbing i SFO & AKS - fra holdning til kunnskap til handling

17desember

17. desember kl. 0915-1045

Live julesending

-->