Kurs

Som medlem i Nettverket! for SFO vil DU som leder våren 2021 få tilgang til en faglig månedlig digital workshop.

Vi ønsker at medlemskapet i Nettverket for SFO skal gi deg som leder påfyll, inspirasjon og knytte kontakt med andre ledere i SFO-Norge. Vi er 1100 ulike SFO i dette unike nettverket.

Hver måned blir du som leder invitert til å være med på en digital nettverksamling hvor du får møte fagpersoner, inspirasjon fra andre SFOer og bli kjent med andre ledere i nettverket. Samlingene er gratis for medlemmer i Nettverket! for SFO.

17Februar

17. februar kl. 1900-2030

Inspirerende lekemiljø

Kveldssamling hvor vi presenterer flere eksempler på inspirerende lekemiljø i SFO/AKS.

Vi får besøk av Thomas Moser og Marianne Torve Martinsen som skriver boken SFO som fysisk miljø

Terje viser bilder/små filmsnutter og snakker med ledere og barneveiledere om hva de har gjort for å skape et lekemiljø som inspirerer.

Logg inn for å se lenken til ledersamlingen
Glemt innlogging
Bli medlem for å få tilgang

4 Mars

4. mars kl. 0915-1015

Hvordan planlegge planleggingen?

- SFO/AKS skal planlegge innhold og arbeidsmetoder, og arbeidet skal evalueres jevnlig.
- Hva er en god lokal utviklingsplan?


6April

6. april kl. 1900-2015

Utelykke i din SFO/AKS

- Kveldssamling med gode eksempler og spennende gjester.
- Forbered din SFO for utelykke våren 2022 /p>

24September

24. september kl. 0915-1015

Nasjonal rammeplan for SFO

26Mars

26. mars kl. 0915-1015

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

29April

29. april

God overgang BHG-SFO

26November

26. november kl. 0915-1015

Lek og fysisk aktivitet

4September

4. september kl. 0830-0930

Hvordan skape en spennende SFO for de eldste i SFO

25September

25. september kl. 0830-1000

Mobbing i SFO & AKS - fra holdning til kunnskap til handling

17desember

17. desember kl. 0915-1045

Live julesending

-->