Velkommen til digitalt kveldskurs med Young Happy Minds i samarbeid med nettverket for SFO.
Kursholdere: Karina Hollekim og Martine Kveim
Kursvert: Terje Wiik.

Den ekstreme situasjonen vi alle har vært i nå, har en enorm effekt på barn og voksne. Men hvordan kan du som barneveileder stå mer stødig i møte med motgang? Og hvilke konkrete teknikker kan du bruke for å gi barna støtte til å mestre motgang og håndtere utfordringer?
Lær enkle forskningsbaserte livmestrings-verktøy som bygger mental helse og gir: Økt Trygghet, trivsel og glede

Hvordan kan dere utvikle et trygt og godt fysisk og psykososialt miljø i tråd med nasjonal rammeplan for SFO.

Dette digitale kveldskurset passer perfekt til personalmøte i SFO/AKS!


Dette digitale kveldskurset passer perfekt til personalmøte i SFO/AKS!

-->