SFO er viktig for alle barn, og kan være særlig viktig for sårbare barn. Den nasjonale evalueringen viser at foreldrene til barn med behov for særskilt tilrettelegging er mer misfornøyde med SFO-tilbudet enn andre foreldre. Foreldre til barn med behov for særskilt tilrettelegging opplever ofte at barna ikke blir inkludert. Godt samarbeid mellom undervisningsdel og SFO er viktig. Samtaler, aktiviteter og lek med andre barn i SFO kan bidra til tilhørighet.

Nettverket! for SFO har på denne fagdagen invitert flere med nærhet og kunnskap til fagfeltet. Fra praksisfeltet møter du fire ulike SFO som lykkes med å inkludere alle barn i SFO. Tre fra Norge og en dra Danmark. Pål Roland fra læringsmiljøsenteret gir gode råd om hvordan vi som profesjonsfellesskap kan skape en inkluderende SFO. Miljøterapeuter og vernepleiere i skolen skaper en god «bro» mellom undervisningsdelen og fritidsdelen. Lill Margaret er en av disse og vil presentere hvordan hun jobber og tenker for å skape en hel dag tilpasset hvert enkelt barn. Vi avslutter dagen med en som selv har kjent på kroppen å bli sett på som et problembarn. Alexander Skadberg er en prisbelønnet foredragsholder. Han ble tidlig diagnostisert med AD/HD, har vært innom institusjoner og ungdomshjem, rus - og kriminelle miljøer. - For å kunne hjelpe barn må vi tørre å snakke om ting. Du kan gjøre en forskjell ved å være den “ene” som ser et barn som sliter og hjelper dem ut av mørket

0900 - 0915
Åpning av konferansen
0915 - 1005
Pål Roland
Barn i SFO som utfordrer
1005 - 1015
Pause
1015 - 1100
Heidi Olsen-Ruud, Ellen Wendelborg Kulstad og Heidi Boge Kristoffersen
Læring, mangfold og fellesskap hele dagen Jessheim ressurssenter SFO
1100 - 1130
Rene Lundberg
Bli med inn på hjerterommet 
Potteskåret SFO Valby skole
1130 - 1200
Lunch
1200 - 1245
Anita Karlsen og Helge Strøm
Derfor lykkes vi!
Dalgård ressurssenter SFO
1245 - 1250
Fem minutter med god praksis
1250 - 1300
Pause
1300 - 1330
Miljøterapeuter og vernepleiere styrker laget
Den viktige "brua" mellom undervisningsdel og SFO. Lill Margaret Gressgård
1330 - 1415
Alexander Skadberg
Fra problembarn til problemløser
1415
Slutt
-->