I 6-10 års-alderen opplever barn at vennskap med andre barn og andre voksne enn mor og far betyr mer og mer. Det er viktig at SFO/AKS legger til rette for at fritiden på skolen gir muligheter for å oppleve fellesskap og samhold gjennom bevisst tilrettelegging for samhandling.

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer av Nettverket! for SFO.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.