Flere SFO’er har ”Ansvarsgrupper” av og med de eldste barna på SFO, altså 4.klassingene. Slåstad SFO hadde en vinter akefestival. Medvirkning er inspirerende!

Her er eksempel på hvordan dette kan gjennomføres. Gruppen – som har valgt å ha faste samlinger hver uke – har selv definert målet sitt som følger: - Å ta ansvar for at alle har det bra (i SFO). Dette er neppe noe ønske om å gjøre voksne overflødige i systemet. Snarere et uttrykk for at barn i 9-10 års alderen stortrives med å ta ansvar. Nærmere drøftelse av dette trivsels-ansvaret i ansvarsgruppen, har utpekt 6-åringene som passende mål.

Å ta ansvar for at alle har det bra i SFO/AKS

Ansvarsgruppen definerer selv sine gjøremål. Riktignok er en voksen med på det meste, men en god start på ansvars-prosessen er å innta en tilbaketrukket rolle. Når barn i en slik sammenheng skal planlegge tiltak, blir det hele lett veldig ”produkt-rettet”. De ønsker å gjennomføre noe konkret for de yngste barna. Vår erfaring er at dette bare blir en del av helheten. Gjennom arbeidet med et konkret tiltak, for eksempel å lage en teaterforestilling for de yngste, utvikles empatien og ansvarsfølelsen for ”målgruppen”. Utenom arbeidet med det konkrete tiltaket, oppsøker de eldste oftere de yngste og tar dem med i lek og samvær. 

Interessen for å delta i ansvarsgruppen har vært jevnt god. De fleste av de eldste SFO-barna har deltatt. Også flere av de eldste småskolebarna som ikke benytter SFO-tilbudet har ønsket å delta, og selvsagt fått lov til det. Fordi tilbudet har vært forbeholdt de eldste barna, er dette noe yngre barn oppfatter som et privilegium man oppnår ved å bli eldst.

Ansvarsgruppen fungerer som et miljø-tiltak. De holdningene som utvikles i denne gruppen og ikke minst de handlingene som gjennomføres til beste for yngre barn, påvirker småskolemiljøet.

Organisering og erfaringer

  • Gruppen bør ha faste medlemmer gjennom en periode. Det er viktig at alle de som deltar er motivert for å ta ansvar for andres trygghet og trivsel.
  • Barnestyring bør være hovedformen. Vår erfaring viser at de eldste småskolebarna har stor evne til å foreslå å gjennomføre tiltak.
  • Vi har hvert år hatt god kjønnsfordeling og mener det er viktig.
  • Arbeidet som gjøres for andre i denne sammenhengen skal ikke belønnes med annet enn gleden over å bidra for andre. Likevel styrker det fellesskapet i gruppen at den samles over en brus en gang i halvåret.

  

Bildene er fra Slåstad SFO, som viser nærområdet rundt skolen når vinteren er på sitt aller beste. Akefestival er eksempel på et tiltak for ansvarsgruppen, tenk å få arrangert det her? Takk til SFO-leder Ole Edvard Gjerstadberget som delte disse bildene med oss.

Eksempler på tiltak

  • Knøtte-disco. Gruppen gjorde avtale med en fritidsklubb i nærheten og fikk låne diskoteket. Det ble servert seigmenn, potetgull og brus og dansen gikk kontinuerlig med flere sterke solo-innslag fra både gjester og vertskap.
  • Akefestival. Full rulle med tidtaking og lavt målseil. I forbindelse med både knøtte-disco og akefestival ble småskolebarn utenfor SFO invitert til å delta. Disse måtte ha med seg en tier som betaling.
  • Radio-teaterstykket ”Mysteriet med den forsvunne Sinnataggen”. Her ble det lansert en meget dramatisk forklaring på hvordan Sinnataggen (som akkurat da var stjålet) hadde forsvunnet til et underjordisk samfunn og blitt levende.
  • Spøkelses-teater. 6-åringene fikk lov å ha med seg enten lommelykt eller mor eller andre voksne eller begge deler. Mørkt var det i bomberommet – og fryktelig skummelt. Særlig spennende ble det da et noe mindre spøkelse dukket opp blant publikum. En lillebror på seks år hadde fått jobb ved teateret mot løfte om å holde tett om prosjektet. Et usedvanlig godt bidrag i arbeidet med å gjøre de yngste barna trygge i skolemiljøet.
  • Trylle-teater – der klimaks var fremtrylling av en levende ku opp av en megastor melkekartong. Dessverre gikk dette tryllenummeret ikke etter planen – opp av melkekartongen kom en levende kanin. Applausen var enorm. Egenproduserte trylletriks kombinert med typen man får i trylle-settet – fikk slik respons, at forestillingen til slutt måtte settes opp på stor scene i barneteater-festival med 300 mennesker i salen.

Unge entreprenører i SFO

Fire 4.klassejenter har startet brødfabrikk i Borge SFO i Fredrikstad. «Brødfabrikken» er en naturlig følge av at barn tas med på gjennomføringen av det store prosjektet SFO.

Les mer >>

4. klassingene

Hva gjør vi for at 4. klassingene skal trives på SFO selv om de er størst og ikke så mange? Her kommer noen gode tips.

Les mer >>

Den digitale SFO

Et bilde sier mer enn tusen ord. Slik tenker vi på Sørli SFO I Nittedal kommune når vi skal inspirere barn til skaperglede og vise foreldre hva som skjer I hverdagen.

Les mer >>

Den digitale SFO

Et bilde sier mer enn tusen ord. Slik tenker vi på Sørli SFO I Nittedal kommune når vi skal inspirere barn til skaperglede og vise foreldre hva som skjer I hverdagen.

Les mer >>

SFO – del 4 Førde barneskule SFO

Både på Førde og Workinnmarka går nesten alle de eldste barna på SFO. Det er ikke tilfeldig. Hva er det de jobber med for å beholde 4.-klassingene det siste året? Finnes det et slags stikkord for Førde SFO som beskriver det de gjør? Ja, «vennskapsarenaen SFO».

Les mer >>

Unge entreprenører i SFO

Fire 4.klassejenter har startet brødfabrikk i Borge SFO i Fredrikstad. «Brødfabrikken» er en naturlig følge av at barn tas med på gjennomføringen av det store prosjektet SFO.

Les mer >>

Unge entreprenører i SFO

Fire 4.klassejenter har startet brødfabrikk i Borge SFO i Fredrikstad. «Brødfabrikken» er en naturlig følge av at barn tas med på gjennomføringen av det store prosjektet SFO.

Les mer >>

Digitalt barneblikk på naturen

Hvordan kan digitale verktøy brukes som en ressurs i uterommet i SFO? Et prosjekt i Ila barnehage gav mange gode erfaringer – og to digitale barnehagepriser!

Les mer >>

Den digitale SFO

Et bilde sier mer enn tusen ord. Slik tenker vi på Sørli SFO I Nittedal kommune når vi skal inspirere barn til skaperglede og vise foreldre hva som skjer I hverdagen.

Les mer >>