Kurs

Ferske er de, blide og glade, noen unge noen mindre unge. Noen har mye erfaring, noen er nettopp blitt voksne. Utfordringen er den samme – de skal helst fungere 100 % så raskt som mulig. Nettverket! for SFO tilbyr nå digitalt kurs som går over to formiddager for nyansatte i SFO/AKS.

Macaque in the trees

Det er høst og innkjøring av nye liv og nye rutiner for barn i starten på sitt skoleløp. SFO’er med flere enn tre ansatte har gjerne sørget for at de yngste barna blir møtt av erfarne voksne. Ferskingene får møte 8-9-åringer som kjenner SFO/AKS ut og inn. Men så raskt som mulig, helst innen i går, må nyansatte ferskinger finne sin plass og fungere optimalt.

Kurset bygger på elementer fra flere av våre kurs (Stolt av å jobbe i SFO, LØFT for barn i SFO mm). All teori kobles til praksis slik at kunnskapen blir meningsfull.

«Jeg skal løfte og motivere disse nyansatte til å se hvilken strålende jobb de har fått, konkretisere den positive voksenrollen og gi dem verktøy til å kunne samarbeide og møte foreldre på en inkluderende måte.»
Terje Wiik, kursholder


Vi vet at en suksessfaktor for SFO er å få nye ansatte til å mestre hverdagens oppgaver - samt trives i jobben! De ankommer basen med masse motivasjon og en lyst til å bli god som lysglimtjeger og barneveileder. I løpet av det første året er påfyll av verktøy, tilbakemeldinger og mestring avgjørende for videre utvikling i jobben.

STIKKORD
  • Voksenrollen i SFO – veileder og lysglimtjeger
  • Hvordan gi tilbakemeldinger som virker? (Løft for barn)
  • Hvordan støtte gode lekerelasjoner og skape gode lekearenaer?
  • Hvordan DU kan bidra til inkluderende læringsmiljø og gode vennskapsarenaer
  • Å lede små og store barneprosjekt
  • Motiverende, forsterkende og relasjonsbyggende
  • Foreldre, positive oppdragsgivere
Vi vet godt hvordan du har det i farta med krysseliste, matservering, aktiviteter og barn som tester grenseberedskapen din. Og vi er helt sikre på at vi kan tilføre deg noen ideer, noen innspill til praksis – ja, bidra til et enda bedre liv på jobben.

LØFT for barn

Heldigvis finnes det gode veier å gå når målet er å skape et godt være- og lærested for barna med mye glede & trivsel. Slik kan din SFO bidra til livsmestringsfaget som er på vei inn i skolen.

Bestillingskurs: Les mer

Barn som tester grenser i SFO

«Vi ser at de ikke trives. Vi kan lese det i blikket og kroppsspråket. Det er ikke moro å være barnet som stadig havner i trøbbel. Heldigvis har barnet DEG. Det gir håp om en bedre hverdag.»

Bestillingskurs: Les mer

Glade & robuste barn i SFO

Young Happy Minds gir deg som jobber med barn essensielle verktøy i livsmestring med utgangspunkt i positiv psykologi og vitenskapen bak lykke.

Bestillingskurs: Les mer

Matglede i SFO

Vi tilbyr et praktisk og teoretisk mat- og ernæringskurs for SFO/AKS ansatte. Her får dere opplæring i hvordan dere setter sammen ernæringsriktige, økonomiske og smakfulle måltider for barna, tilpasset deres SFO (mtp. utstyr og ressurser).

Bestillingskurs: Les mer

SFO som vennskapsarena

Hverdagen er fylt med hendelser. I SFO skal barn oppleve frihet og fritid. Samtidig skal vi tilrettelegge for trygge rammer, utvikling av vennskap og barns læring og utvikling. Dette kurset skal inspirere deg til å tilrettelegge for suksess i din SFO.

Bestillingskurs: Les mer

SFO forebygger mobbing

SFO-folket driver en storstilt, daglig kampanje for å forebygge mobbing. Nå er det på tide at dette blir synliggjort og at vi får anerkjennelse som fortjent.

Bestillingskurs: Les mer

Stolt av å jobbe i SFO

Jobben din i SFO gir uante muligheter for å oppleve personlig utvikling. Ser vi dette, og tar konsekvensene av det, blir resultatet ofte god kvalitet i virksomheten. Foreldre og barn møter motiverte voksne som er stolt av jobben sin og du får en enda triveligere arbeidsplass.

Bestillingskurs: Les mer

Lek&liv i SFO

Leken er kjernen i SFO-tilbudet. Samtidig må vi forholde oss til mange rutiner og rammer som begrenser barns muligheter til utvikling og glede i leken. Dette kurset handler om hvordan du & din SFO/AKS kan styre for å gi barn frihet til å leke i livet sitt på SFO.

Bestillingskurs: Les mer
-->