SFO tar oppdraget – å bidra til en god barndom. Det er eventyrlig mye kunnskap om hvordan barn skal få en god oppvekst, og dermed handler det «bare» om gjennomføringen.

Siden barndommen legger grunnlaget for voksenlivet, er dette samfunnsoppgave nr 1.

Og vi vet at trivsel, vennskap og lek er vitalt for barns utvikling – både av de skolefaglige og sosiale ferdigheter. I går var jeg i en SFO-base og observerte barn, Jeg fikk lov å sitte ned fem minutter mens barnebarnet mitt gjorde seg ferdig med det han holdt på med. 1.klassingene rundt meg hadde noe felles. Alle – ca 20 barn – hadde noen de samarbeidet med. Alle var fordypet i det de drev med. I en gruppe på fem, var én opptatt med å fortelle de andre om noe han hadde erfart da de var ute og frilekte i snøen nettopp. Flere bekreftet det han fortalte, men han fikk lov å fullføre sin ganske omfattende historie. Alle barna brukte erfaringer og kreativitet i småtteriet de drev med (ingen perlet, gitt). Og alle 20 hadde det felles at de viste tydelige tegn på trivsel.

Vi har lett for å kjøre den intuitive kunnskapen om trivsel, vennskap og lek gjennom et slags filter. Erkjennelsen av hvor viktig dette er for barn, må liksom utforskes og begrunnes på alle mulige vis. Men fordi vi er tett på barn hver dag, får vi en unik innsikt. Vi ser umiddelbart at når vi greier å legge til rette for lek og vennskap oppstår trivsel. Og når barna trives og får god plass og tid til å leke, oppstår lettere godt samspill og vennskap. Vi vet også – uten å nøle – at barn som har en venn eller to, er mer med i leken og er mer aktive i å bidra til god lek. Noe som igjen skaper trivsel.

Det er dette som gjør SFO til en unik arena. Vi er nå involvert i flere prosesser som har til formål å utvikle SFO og AKS. Vi har gjennomført en stor, uformell kartlegging gjennom Tour de SFO fra slutten av 2017. Vi er Nettverket! for SFO – med formål å samle klokskapen i fagfeltet og bidra til at den spres og utvikles. Og det er ingen tvil hos oss – løsningene som skal sikre alle barn en god barndom, lever i SFO-basene. Det er ikke mer komplisert enn det.

Så når vi skal omsette kunnskapen om hva som gir en god oppvekst i handling, behøver vi ikke gjøre nye oppdagelser eller krysse bekken etter grønnere gress. Det holder å lete etter de små (og noen få store) suksessene i base-hverdagen i 2500 SFO’er og AKS’er.

Selvsagt betyr ikke dette at alt er som det skal være i SFO. Absolutt ikke. Vi har en lang vei å gå for å utvikle livets treningsstudio. Men heldigvis kan vi bruke den ervervede kunnskapen om at rik tilgang på lek-arenaer og tid til lek skaper vennskap og samspill og lassevis med trivsel.

For Nettverket! for SFO handler det nå for tiden om å greie å formidle dette til beslutningstakerne. Vi er heltent på den oppgaven og høster av klokskapen i mange hundre SFO- og AKS-baser over hele landet. Gåttabanen – dette er moro!