SFO-leder Hege Storjordet og hennes team ved Sande skole i Sandefjord jobber med «vennskapskafé» - der barna kan møtes for å spise god mat og treffe nye og gamle venner.

Fordi kaféen har en åpningstid og et begrenset antall plasser, må barna selv ta initiativ til å treffes der.

Hege forteller…

«Vi er godt i gang med Vennskapskaféen, og det har blitt en stor suksess for store og små.

 

 

 

 

- Vi har prøvd oss litt fram med hensyn til meny og aktiviteter de to dagene vi har kafé.  Nå har vi åpen gymsal, bingo/formingsgruppe og utelek samtidig med kaféen. Kjempemoro!! Barna elsker det og gleder seg til disse dagene.

Vi voksne rullerer på oppgavene fra uke til uke, noe som gjør at det blir mye variasjon og det liker vi.

 

 

- Vi hadde VIP (mottakspakke for nye 1. klassinger) denne våren, enda mer populært da de fikk brukt kaféen og det nye lokalet. Rektor har vært veldig positiv til hele prosessen og viser nå stolt frem skolen sin via SFO.

Det er ingen tvil - rom skaper kvalitet!»

 

Vennskapskafe har vært superpopulært, det er rolig kafemusikk i bakgrunn og det er alltid foreldre som kommer innom på kaféen ved henting. Det siste skjedde aldri før at foreldre slo seg ned.

Hege Storjordet
SFO-leder Sande SFO 

        

NYTT TEMA: LEKEMILJØET FORMER LEKEN

De fleste skal fortsette i sine skolelokaler slik de er, og da er det avgjørende å utvikle kompetanse på bedre sambruk og innovative løsninger. Nettverket! for SFO samler og sprer gode løsninger og trenger din klokskap. Vi vil svært gjerne høre om de små gode løsningene knyttet til utnyttelse og innredning av rommene. De beste løsningene finnes sannsynligvis allerede – og må ikke bli gjemt og glemt. Så tråkk til for fagfeltet vårt – gi et lite pip! Vi skal samle innspillene i et eget tema her på sfonett.                                                                                                          Vi trenger altså din klokskap

Barn er aldri bare barn

Du er en nøkkelperson i flere barns liv. Som barneveileder i SFO deler du livsviktig tid med barna. Dine tanker og handlinger er av stor betydning, det er viktig at du bruker både sunn fornuft, kunnskap om barn og ikke minst dine erfaringer fra jobben din.

Les mer >>

Avbruddene preger barn

Noen ganger er det lurt å forsøke å se barns perspektiv. Hva opplever barna i løpet av SFO/AKS- (og skole-) dagen? Hvordan er livet deres på dagtid organisert? Kan det gjøres bedre?

Les mer >>

Lek fordi....

Fri lek er grunnleggende i SFO og det kan være lurt å sette ord på hva som er så viktig med akkurat leken. Litt hjelp på veien...

Les mer >>

Alle barn har et talent eller ti

I forbindelse med kursprosessen LØFT er tøft i SFO blir deltakerne oppfordret til å reise spørsmål og ta opp konkrete hendelser fra hverdagen i basene med faglig leder. Her er ett eksempel fra denne våren. Anine jobber med en gutt som har mye trøbbel og ber om råd.

Les mer >>

Til fots for læring

Ved Føynland skole på fagre Nøtterøy i Vestfold har de skjønt kodene på vei mot kultur for læring.. Klokken 08.30 hver morgen bærer det avsted for hele småskolefolket – det vil si en diger bøling barn og ditto voksne, SFO-ansatte som lærere

Les mer >>

Bare lek

Leken skal fylle det vi i vår tid forbinder med barns fritid. Bakgrunnen for dette er trolig en idé om at vi kan få et mer effektivt utbytte av å la barn leke i fred, fordi barnet har iboende kvaliteter som utvikler seg gjennom ”fri” lek.

Les mer >>

Lek og læring

Slik dagens skole utvikler seg, er det viktigere enn noen gang å være seg bevisst undervisningsmetoder som legger til rette for lekende læring.

Les mer >>

Barn har rett til noen å leke med!

Barnehageforum har intervjuet Berit Bae om barns medvirkning og blant annet kommet frem til at barn har rett til å ha noen å leke med! Intervjuet er et godt utgangspunkt for diskusjoner om barns medvirkning i barnehage og SFO.

Les mer >>

Hva møter 6-åringen?

Endelig SFO-folket! Endelig skjer det. Dette er jo rene ketchup-effekten. Først tar regjeringen initiativ til og setter i gang en nasjonal evaluering av SFO. Deretter fremmer Kr F og Sp et forslag om å evaluere 6-årsreformen! Strålende! Så da skal spørsmålet over alle spørsmål endelig besvares; Hva møter 6-åringen?

Les mer >>