Skoledagen skal økes med fem timer i uka for 1.-4.trinn fra neste skoleår. Alle disse timene er øremerket skolefag. Norsk, matematikk og engelsk skal styrkes for å øke elevenes ferdigheter. Dette går da på bekostning av elevenes fritid. Tid de kunne brukt på lek og trening på sosiale ferdigheter.

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer av Nettverket! for SFO.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.