Jobben i SFO er fri på mange måter og på godt og ondt. Friheten gir oss mange muligheter til å fylle vår ordning med det vi liker best. Samtidig ligger det begrensninger i de rammene som er satt i forhold til tid og økonomi. I SFO er vi ikke beskyttet av så veldig mange sentrale lover og avtaler utover det som er normalt for arbeidslivet. Det er ingen forskrifter til Opplæringsloven, slik som lærerne må forholde seg til.

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer av Nettverket! for SFO.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.