Du har ikke noe valg! Du og dine kolleger må utvikle god samhandling med alle barn. Også barn som er helt annerledes. Belønningen for å lykkes med disse barna er helt fantastisk. Du blir en nøkkelperson i barnets liv!

Det er fint om du leser denne lille artikkelen i sammenheng med del 1, der jeg har nevnt begrunnet bekymring for barn med en helt annerledes atferd. Her handler det om de små ”greiene” du må få på plass i hverdagen for å ha en fair sjanse til å gi disse barna støtte til et godt liv.

Barn som er annerledes er jo et digert begrep som rommer alt mulig av personligheter. Men det er egentlig ikke så viktig å beskrive disse barna presist eller som en entydig gruppe. Årsaken er enkel; i likhet med alle barn er også disse barna helt selvstendige individer med sitt sett av erfaringer så langt i livet og med sitt sett av strategier for å møte alt som skjer i lek og livet ellers.

Mange av disse annerledes barna ”passer” ikke inn i et system som er skapt for barn flest. Det betyr selvsagt ikke at dette barnet er mindre verdig, har mindre verdi som individ. Samfunnet bør faktisk sette pris på en del avvik, fordi de ofte er signaler om mestring på spennende områder. Vi trenger annerledes tenkere, vi trenger mennesker rundt oss som utfordrer vedtatte sannheter. Veien til litt lykke i livet kan gjerne gå via noen skjær og fartsdumper.

Se på bildet som følger denne artikkelen. Det viser et barn som lett kan betraktes som sårbart. Hun kan nok tenkes å være litt involvert i det vi kaller trøbbel. Men ser du mer? Jeg ser at hun antakeligvis har en god del styrke. Enig? Dette kan være positivt, hun kan utvikle selvstendighet og ta seg gjennom livet. Men vi stempler det ofte som problematisk; f eks ved å si at hun er sta eller en hard negl. Det kan også hende at du i dette bildet ser et barn som har gjort noen negative og tunge erfaringer og ikke så lett viser tillit til f eks deg.

Uansett hvem hun er og hvilket liv hun har levd så langt, trenger hun helt sikkert noe fra deg. I likhet med mange andre sårbare barn er det livsviktig for henne at du byr på en åpenhet, en vennlighet, en positiv nysgjerrighet til henne og hennes liv og hennes interesser. Hvis vi skal sammenfatte dette i ett ord er kanskje toleranse det rette ordet.

Fordi hun er så annerledes, så langt fra A4, ofte på etterskudd med ferdigheter og prestasjoner vi vanligvis ser hos barn på hennes alder – må du skape en tillit og trygghet i forholdet dere to imellom. I tillegg til tålmodighet, se artikkel nr 1 i serien, må du by på deg selv i jakten på hennes muligheter. For de er der! Det er absolutt sikkert. Jeg har selv jobbet med psykisk utviklingshemmede barn og sett hvordan barn med et mer en problematisk utgangspunkt, har muligheter som slår ut i full blomst når de blir sett og ivaretatt. I farta på SFO, er det ikke sjanse i havet for at du skal greie å gi dette barnet denne energien. Med mindre dere har fattet beslutninger om å gi henne noe ekstra i en periode, se forrige artikkel.

Da vi skulle utvikle metodikk for SFO basert på solid fagkunnskap innefor vårt område, måtte vi bl a utvikle et sett med begreper. Dermed ble det kanskje aller viktigste verktøyet i LØFT for barn i SFO født som det sammensatte ordet; Lysglimtjakt. Lysglimtjakt er nettopp den aktive jakten på denne jentas talenter, hennes styrker, hennes trivselsområder – kort sagt de små tegnene på fremgang og mestring og antydningen til stjerneøyne hos barnet. Det er nemlig aldri helt svart, alle barn har disse lysglimtene i forskjellige former og lysstyrke.

Så dermed er ditt oppdrag klart; Bidra til noen gode opplevelser hver dag for denne jenta gjennom en åpen og tolerant lysglimtjakt. Sørge for at hennes dag blir dominert av positive reaksjoner fra deg, tydelige tilbakemeldinger på hennes mestringsplattform. Det kan hende at plattformen er liten – men jeg vet at du vil finne fram til den. Ikke gi deg!


Her er en liste over hva du må legge øverst i verktøykassen din i arbeidet med dette barnet.
1. Tålmodighet
2. Toleranse
3. Varme og kjærlighet
4. Engasjement
5. Arbeidsglede & motivasjon


Serien Det annerledes barnet fortsetter på sfonett.no i 2014.

Det annerledes barnet - 3 - VARME & KJÆRLIGHET

Du har ikke noe valg! Du og dine kolleger må utvikle god samhandling med alle barn. Også barn som er helt annerledes. Belønningen for å lykkes med disse barna er helt fantastisk. Du blir en nøkkelperson i barnets liv!

Les mer >>

Det annerledes barnet 5 - Arbeidsglede & motivasjon

Du har ikke noe valg! Du og dine kolleger må utvikle god samhandling med alle barn. Også barn som er helt annerledes. Belønningen ved å lykkes med disse barna er helt fantastisk. Du blir en nøkkelperson i barnas liv! Dette er den femte og siste artikkelen i denne lille serien. Kanskje ser vi nå konturene av en planleggingsdag eller i alle fall underlaget for refleksjon i en eller annen sammenheng i din personalgruppe.

Les mer >>

Det annerledes barnet - 1 - TÅLMODIGHET

Har du noen år på baken i en proff sammenheng med barn, har du sikkert møtt dette barnet. Det barnet som er helt annerledes. I møtet med dette barnet er det vanskelig å ”gjøre som vanlig”. Du trenger et ekstra gir, noe mer å bidra med…

Les mer >>

Det annerledes barnet - 4 - ENGASJEMENT & TRØKK

Du har ikke noe valg! Du og dine kolleger må utvikle god samhandling med alle barn. Også barn som er helt annerledes. Belønningen med å lykkes med disse barna er helt fantastisk. Du blir en nøkkelperson i disse barnas liv!

Les mer >>

Det annerledes barnet - 1 - TÅLMODIGHET

Har du noen år på baken i en proff sammenheng med barn, har du sikkert møtt dette barnet. Det barnet som er helt annerledes. I møtet med dette barnet er det vanskelig å ”gjøre som vanlig”. Du trenger et ekstra gir, noe mer å bidra med…

Les mer >>