Du har ikke noe valg! Du og dine kolleger må utvikle god samhandling med alle barn. Også barn som er helt annerledes. Belønningen ved å lykkes med disse barna er helt fantastisk. Du blir en nøkkelperson i barnas liv! Dette er den femte og siste artikkelen i denne lille serien. Kanskje ser vi nå konturene av en planleggingsdag eller i alle fall underlaget for refleksjon i en eller annen sammenheng i din personalgruppe.

Vi har et levende yrke – i mer enn én forstand. Når vi har spurt SFO-ansatte over hele landet hva som er den største utfordringen i yrket, svarer de fleste; - God håndtering av barn som sliter! Det er en respektfull måte å beskrive virkeligheten på. I stedet for å si vanskelige barn eller utfordrende barn eller barn som ikke vil høre etter – er mange helt rå på å plassere ansvaret; Barnet er sårbart og trenger litt eller mye ekstra bistand fra meg!

Norge trenger annerledes barn. Vi trenger flere utgaver av menneskeslekten for å skape et mangfold og et levende samfunn. Derfor er det ikke noe mål i seg selv å omforme barn til et tenkt gjennomsnitt eller et ideal. Tvert i mot. La barn få utvikle seg basert på sine talenter og interesser og bruk av sine styrker. Ditt bidrag kan være å støtte barnet i denne prosessen. Og hjelpe barnet til å akseptere de rammer og regler som vi alle må forholde oss til i det lille samfunnet SFO og det store samfunnet Verden.

I denne artikkelserien har jeg vært innom noen forslag til hvordan du kan fremstå som den beste versjonen av deg selv i arbeidet med barn som er annerledes. Det finnes ingen snarveier eller trylleformel for dette. Men jeg tror det er helt avgjørende at du har lyst, at du av hele ditt hjerte ønsker å bidra til dette barnets utvikling og læring. Og der tror jeg mye er på plass allerede. Når jeg spør SFO-/AKS-ansatte om de har større plass i hjertet for noen av barna, innrømmer de ofte at – Ja, de barna jeg sliter mest med har jeg ofte sterkest følelser for. Kjenner du deg igjen?

Dermed ligger det til rette for at du kan være den voksne som kan få helt avgjørende betydning for dette barnet. Den som ser og støtter. Som daglig jakter på dette barnets lyse og gode egenskaper. Som gir dette barnet oppmerksomhet rundt små suksesser som uten deg ville blitt oversett. Som byr på en nesten uvirkelig tålmodighet kombinert med og klare og tydelige grenser. (Artikkel nr 1). Som forventer mye av barnet i en relasjon fylt med varme, omsorg og kjærlighet.(Artikkel nr 2 & 3). Som viser barnet at du er en venn og støttespiller på SFO og dermed forsterker relasjonen ytterligere (Artikkel nr 4).

Jeg er helt overbevist om at litt mer systematisk og bevisst arbeid for denne gruppen av barn, vil gi deg mye motivasjon og arbeidsglede. Du vil oftere fremstå som den beste versjonen av deg selv, ved å ta i bruk all den klokskapen jeg vet du har. Det er ikke dumt, verken på jobben eller i et parforhold eller foreldreskap - eller ellers i livet.


Serien Det annerledes barnet
Her er en liste over hva du må legge øverst i verktøykassen din i arbeidet med dette barnet – og samtidig en oversikt over denne artikkelserien. Nr 1-4 finner du på sfonett.no
1. Tålmodighet
2. Toleranse
3. Varme og kjærlighet
4. Engasjement
5. Arbeidsglede & motivasjon

Ønsker du bistand til å innarbeide gode verktøy og respektfull tilnærming til sårbare barn, kan kurstilbudet vårt være en vei. Vi, Terje Wiik og Ivar Haug, har lang og praksisbasert erfaring både med arbeidet i SFO/AKS og formidling av forskningsbasert kunnskap i kurs og prosesser. På sfonett.no finner du et utvalg kurstekster. Dessuten tilpasser vi gjerne kurs-opplegg til lokale behov.

Det annerledes barnet - 3 - VARME & KJÆRLIGHET

Du har ikke noe valg! Du og dine kolleger må utvikle god samhandling med alle barn. Også barn som er helt annerledes. Belønningen for å lykkes med disse barna er helt fantastisk. Du blir en nøkkelperson i barnets liv!

Les mer >>

Det annerledes barnet - 4 - ENGASJEMENT & TRØKK

Du har ikke noe valg! Du og dine kolleger må utvikle god samhandling med alle barn. Også barn som er helt annerledes. Belønningen med å lykkes med disse barna er helt fantastisk. Du blir en nøkkelperson i disse barnas liv!

Les mer >>

Det annerledes barnet - 1 - TÅLMODIGHET

Har du noen år på baken i en proff sammenheng med barn, har du sikkert møtt dette barnet. Det barnet som er helt annerledes. I møtet med dette barnet er det vanskelig å ”gjøre som vanlig”. Du trenger et ekstra gir, noe mer å bidra med…

Les mer >>

Det annerledes barnet - 1 - TÅLMODIGHET

Har du noen år på baken i en proff sammenheng med barn, har du sikkert møtt dette barnet. Det barnet som er helt annerledes. I møtet med dette barnet er det vanskelig å ”gjøre som vanlig”. Du trenger et ekstra gir, noe mer å bidra med…

Les mer >>

Det annerledes barnet - 2 - TOLERANSE

Du har ikke noe valg! Du og dine kolleger må utvikle god samhandling med alle barn. Også barn som er helt annerledes. Belønningen for å lykkes med disse barna er helt fantastisk. Du blir en nøkkelperson i barnets liv!

Les mer >>

Det annerledes barnet - 2 - TOLERANSE

Du har ikke noe valg! Du og dine kolleger må utvikle god samhandling med alle barn. Også barn som er helt annerledes. Belønningen for å lykkes med disse barna er helt fantastisk. Du blir en nøkkelperson i barnets liv!

Les mer >>