Mottak av nye 1. klassinger og ikke minst deres foreldre nærmer seg. Når vi hører rykter om en SFO eller AKS blir vi nysgjerrige. Når ryktene attpåtil kan dokumenteres blir det interessant for flere. Rundt Kjelsås Aktivitetsskole i Oslo svirret den positive bakpraten forrige høst. Vi ville gjerne vite hvorfor og ringte til AKS-leder Andre.

- Leder ved Kjelsås Aktivitetsskole, André Almstrøm, er du klar over at det er lekkasjer i miljøet rundt deg? 

- Hva mener du – lekkasjer? 

- Ja, vi har fått klare indikasjoner på at foreldrene er veldig godt fornøyd med oppfølgingen av skolestarterne denne høsten. Hør bare her hva en mor har meldt inn;
Jeg vil takke AKS- teamet hos førsteklassene for en fantastisk oppfølging, trøst og støtte til min Marie som syns det har vært veldig skummelt å begynne på skolen. Dere har vært enestående og stilt opp langt utover det vi kunne forvente!
Som mamma - som opptil flere ganger har måttet gå gråtende selv fra en fortvilet Marie - er jeg dere takknemlig fra dypet av mitt hjerte - intet mindre:)
Dere får Marie til å føle seg trygg - og som dere ser begynner det allerede å hjelpe - hun er litt tøffere nå. Så bra jobbet til hele gjengen som jobber med 1. klassingene.

Hilsen Gunn

 

- André, er du der. Det er så stille..?

- Ja, jo – trivelig det her. Det er ikke helt tilfeldig, egentlig…

 

- Nei, vi kan tenke oss det. Jeg har et fromt ønske på vegne av Nettverket! for SFO. Kan ikke du slå ned noen linjer om hva dere gjorde dette året for å ta imot Marie og de andre seksåringene?
- OK

Her er noen linjer fra André Almstrøm og hans dyktige baseleder Malin Wiig.
AKS, aktivitetsskolen, er for veldig mange, det første møte foresatte og barn har med skolen. At førsteinntrykket skaper tillit/trygghet for foresatte er av uvurderlig betydning for skolen som institusjon/organisasjon.

Basert på tilbakemeldinger fra tidligere år ønsket vi å ha en perfekt oppstart for førsteklassingene i 2013. Med 113 nye skolestartere hadde vi litt av en utfordring!

 

Vi startet med informasjonen. God og korrekt informasjon til foresatte kan være helt avgjørende for opplevelsen når skolelivet starter.

Vi sendte derfor ut et infobrev i april og et i juni. Dette sparte oss for mange spørsmål.

Baseleder, rektor og AKS-leder holdt foreldremøter hver mandag og fredag i ukene før oppstart i august. Ja, du leste riktig. Kl 11 hver mandag og fredag fra 2. august har vi gjennomført foreldremøter for dem som ønsket å komme. Og fremmøtet på disse 4-5 foreldremøtene har vært virkelig bra. Her ble det gitt informasjon om AKS og foreldrene fikk stille spørsmål. Dette beroliget nok mange foresatte som hadde skolestartere for første gang. Overgangen fra barnehage til skole er stor for mange foresatte.

På Kjelsås har vi fokusert på å ha ekstra god bemanning på 1. trinn i oppstarten. Vi har én baseleder og ti assistenter som jobber fast. I tillegg har vi vikarer som har jobbet hos oss tidligere, og ansatte som er "til overs" fra andre avdelinger dersom det har dukket opp færre barn enn påmeldt der. Det vil si at på det meste var det rundt 15-16 personer på jobb de første to ukene. Det var ikke én for mye! Når man hadde tatt imot ett barn, vist det rundt og fått det i lek, var det å stille seg opp ved døra; klar til å motta nestemann.
31. juli kom vikarer og nyansatte på jobb. Vi hadde da avdelingsmøte der det var stort fokus på hvordan man møter skolestarterne og deres lett nervøse foresatte. Vi håndhilser på barna, så de foresatte. Vi smiler og er positive. Viser dem hvor doen er, så garderobeplassen og til slutt hvor de skal krysse seg ut og inn. Når barna kommer på morgenen og går på ettermiddagen, skal de hilses med navnet sitt.
Det ble også informert på foreldremøtet om at det vil være faste voksne per klasser i starten. Da kan ansatte lære seg navnene på én eller to klasser istedenfor alle 113 på én gang. Da vet dessuten de foresatte hvilke voksne de kan spørre angående sitt barn. Dette fungerte meget bra. Foreldrene kunne undres om hvordan dagen på AKS hadde vært og få et skikkelig svar.
Det ble hengt opp en oversikt ved krysselista der klasseansvarlig står oppført. Der henger det også bilder av alle som jobber på 1. klasse i august og om de er faste eller vikarer.
Dersom barn gråt da de foresatte gikk, ringte vi dem opp igjen så snart vi hadde anledning for å fortelle at alt gikk bra. Dette ble det satt stor pris på!

Vi fokusert mye på å gjøre ting klassevis med de samme ansatte hver dag. Dette skaper trygge og faste rammer både for barn og ansatte. Vi hadde fokus på å få alle barna i lek og hadde helt enkle aktiviteter som danseleker, lek i hallen, ansiktsmaling og mye lek ute i skolegården.

Og nå hører vi at den positive bakpraten går. Det varmer!

Dette klarer jeg selv

Det er en stor overgang å gå fra barnehage til skole og vi ønsker å være med på å gi barna mestringsfølelse. Smestad AKS i Oslo har obligatorisk kurs med sertifisering og diplom etter endt kurset!

Les mer >>

Det første året på SFO

Ett nytt og spennende SFO år nærmer seg. Barn og foresatte på 1. trinn skal bli bedre kjent med SFO i disse ukene med oppstart. Disse barna skal vi lære å kjenne, vi skal skape trygghet og tillit, utvise omsorg og bidra med å skape vennskap.

Les mer >>

Innspill fra en mor

Nå legges grunnlaget for et godt SFO-liv for nye barn på vei inn porten. Innspillet kom fra en mor til et nettmøte jeg hadde i Dagbladet etter et oppslag om SFO.

Les mer >>

Velkommen hit

I arbeidet med å samle gode eksempler i SFO-Norge, registrerer vi at det blir stadig mer tydelig hva god SFO-praksis er. Vi har ikke forsket systematisk på temaet, men er ganske sikre på at det ikke er tilfeldig at vi stadig oftere lar oss imponere.

Les mer >>

Bli kjent-leker

De første ukene har vi aktiviteter hvor vi legger til rette for at barna blir trygge, kjent med hverandre og de voksne, bli sett, lære navn og ikke minst ha det gøy.

Les mer >>

Skolestarterne rykker i selen

Det er nå det begynner, mottaket av høstens glade barn som aldri har gått på skole før. I barnehagen har seksåringene seniorstatus. Hvordan blir det når barnet havner på din SFO og endrer status fra eldst til yngst?

Les mer >>

En liten historie om samarbeid

Janne er SFO-leder ved Østensjø SFO. I Oslo har SFO’ene vært en kasteball mellom bydel og skoleetat helt siden starten av 90-tallet. Uansett hvor SFO er organisert er den kompetansen som SFO innehar viktig for helheten. Det er denne historien til Janne et eksempel på:

Les mer >>

Velkommen hit, lille venn

Det er sesong for nye barn som slett ikke er nye. I august tar vi i mot karrierestarterne. Mange av dem skal nyte fire minnerike år i SFO – hvilket liv det blir!

Les mer >>

Forberedelser til høsten

Å møte SFO for første gang kan være noe annet enn å få opplest vedtektene og minne foreldre på at de skal holde orden på tøyet til den håpefulle. Iallefall er det mer fargerikt på Voldsdalen SFO.

Les mer >>