Denne nasjonale evalueringen av skolefritidsordningen (SFO) er gjennomført i perioden september 2017 til november 2018. I evalueringen gis en vurdering av ulike mål på kvalitet på SFO, som organisering, kompetanse, innhold og brukertilfredshet.

Nettverket! for SFO har bidratt med innspill og datainnsamling til denne evalueringen. Vi vil takke alle dere som Terje møtte under Tour de SFO 2018. Over 100 SFO’er i 48 ulike kommuner var vi innom. Neste år fortsetter vi turneen, i løpet av 2019 kommer en stortingsmelding om SFO. Vi vil at våre innspill til rapporten skal få gjennomslag slik at dere får nasjonale rammer som bidrar til å skape kvalitet i SFO.
I evalueringen har de hatt et ekstra fokus på SFO som arena for integrering og inkludering. Her er noen av hovedfunnene:
Hovedfunn

  • Det er stor variasjon på utforming, innhold, målsetninger og kvalitet i SFO.
  • De fleste foreldrene mener at barnet deres trives i SFO, men foreldre til barn med særskilte behov vurderer SFO mer negativt enn andre foreldre.
  • Andelen med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider har økt kraftig i SFO fra 2002 (fra litt over 15 prosent til 27 prosent).
  • Det er store forskjeller i hvor mye foreldrene betaler for SFO-plass. 

Vi kommer med mer om innholdet i rapporten og får noen reaksjoner fra våre medlemmer på nyåret.

Les hele rapporten her

Faglig stolthet til alle ansatte

Vi er mange tusen ansatte i SFO. En liten yrkesgruppe i en institusjon med kort historie. Det er avgjørende at vi alle arbeider med å utvikle forståelse for hva yrket egentlig innebærer

Les mer >>

Læring i SFO – 2

En rekke kommuner har endret eller presisert mål knyttet til innhold og kvalitet i SFO. Det er helt strålende. Et tydeligere SFO-tilbud bør gi økt motivasjon både hos ansatte og barn. Men hva med det usynlige gjerdet rundt?

Les mer >>

SFO-dag i Klepp

I Klepp kommune på Jæren er det tak i SFOfolket. Der planlegger de en SFOdag til høsten.

Les mer >>

Leder i SFO/AKS - Kjært barn har mange navn.

Koordinator, avdelingsleder, SFO- leder, AKS- leder, team leder og fagansvarlig er bare noen av titlene som finnes. Kjært barn har mange navn og mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Les mer >>

Samhandlingskompetanse

Ved Jåtten skole i Stavanger snakker SFO-leder Mona Gjøse Skaaren om hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til sambruk mellom undervisning og fritid. Hun kan også fortelle om et sykefravær på under 3 % og en lav turnover de siste fem årene.

Les mer >>

SFO/AKS åpner igjen – vi gjør oss klar

Om knappe to uker skal SFO/AKS gjenåpne. Regjeringen skal denne uken komme med en veileder. I Danmark åpner de denne uken og vi har sett på deres retningslinjer og hvordan de forbereder seg.

Les mer >>

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den gjelder fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette var på høy tid, mens andre synes at en nasjonal rammeplan er unødvendig styring av noe som allerede fungerer godt på lokalt nivå.

Les mer >>

KVALITET I SFO 2020 - programmet er klart

Velkommen til årets landskonferanse for SFO- og AKS-folket – den 23. utgaven av KVALITET I SFO.

Les mer >>

Rom for lek og læring - se filmen her

Filmen "Rom for lek og læring" og gir deg konkret opplegg for en planleggingsdag eller tilsvarende.

Les mer >>