SFO- og AKS-ledere kommer i alle varianter og utgaver. Rett og slett fordi jobben spenner fra å lede tre til og lede 50 ansatte og å være hovedansvarlig for tilbudet til 15 barn eller 450 barn. Men mye er faktisk felles…

Vi jakter som vanlig på de gode løsningene. Derfor spør vi alltid SFO-ledere når vi treffer dem; - Har du opplevde noen form for suksess i det siste – som leder? De fleste vrir seg og inntar den lett beskjedne rollen. – Nei, det går vel greit, jeg har god kontakt med min ansatte og vi trives i lag. Så da forklarer vi at det vi er ute etter ikke er store men tvert imot små suksesser. Små glimt av gode løsninger. Da løsner det gjerne litt. Jantelovens tåketeppe letter og praten flyter.

Sånn gikk det ikke da Ingrid Marsteen, SFO-leder på Dalabrekka skole i Kristiansund, fikk spørsmålet om ståa akkurat no! Hun lyste opp og fortalte levende om sine opplevde suksesser som leder den siste tiden.

Bakgrunnen er at Ingrid har vært SFO-leder i nesten 20 år på en SFO med borti 100 barn og åtte ansatte. Personalet er stabilt og de fleste har vært lenge i jobben sin. Det gjør det ekstra interessant at Ingrid forteller om endringer og justeringer de er i gang med akkurat nå – fordi det jo ofte blir slik at man lett tyr til løsningene som ligner på fjorårets. Og året før der igjen. Og begrepet stabilt personale kan liksom få dobbel betydning.

Men på Dalabrekka har man absolutt ikke låst igjen utvklingskista og kastet nøkkelen. De fleste ansatte jobber i kombinerte stillinger, og alle som gjør det kjenner igjen beskrivelsen av overgangen fra klasserom til SFO-baser mellom ett og to som slitsom. Ingrid har gått løs på denne utfordringen og forteller om tre små grep som har gitt mer energi og overskudd.

1. De er i ferd med å innføre 10-minutterstreffen uten barn. Alle (eller flest mulig) møtes ti minutter før SFO åpner på ettermiddagen til en rolig prat om dagens planer & smått og stort. Dette lille tidsvinduet er faktisk stort sett det eneste barneveilederne har daglig uten barn rundt seg, og det fungerer dermed også som et pusterom. Ikke tilsvarende en pause – det er i høyeste grad arbeidstid. Men som en anledning til å gire om fra skole til fritid, fra klasserom til base. Det er ikke enkelt å få gjennomført dette, det er jo gjerne snakk om nøkkelpersoner for sårbare barn.

2. Når en voksen er knyttet til et barn i klasserommet gjennom enkeltvedtak, blir det gjerne slik at den samme voksne plasseres nær barnet i SFO-tiden også. Dette er til dels krevende og Ingrid har gjennomført en endring som er svært interessant. I SFO-tiden forsøker de å unngå denne automatiske koblingen mellom disse to ved å la den voksne jobbe på en annen base enn der barnet er. Det startet med ett spesialt krevende barn, men vurderes nå for flere. Ingrid sier at den voksne gjør seg «utilgjengelig for dette barnet» i den første SFO-timen på ettermiddagen.

3. Ingrid har delt lunsjen på en spesiell måte med alle sin åtte en gang den siste måneden. Ikke ved at sjefen rapper lunsjpausen – men som en trivelig samtale der Ingrid forteller om observasjoner hun har gjort av en suksess eller flere i situasjoner med barn. Det forutsetter selvsagt at Ingrid har bedrevet det vi gjerne kaller lysglimtjakt på sine kolleger. Altså sett etter god håndtering av konflikter, bistand for å få barn i gang med lek, knipe barn på fersken når de gjør noe bra osv.

Og viktig; Ingrid sier at hun visste godt at hun har en dyktig stab. Hun har jo jobbet i lang tid med de fleste. Men denne målbevisste jakten på suksesser har gitt henne et utvidet blikk for godt håndverk i arbeidet med barna – og hun er virkelig imponert over resultatene av jakten. Det er vel ikke spesielt overraskende at de ansatte reagerer med glede og litt overraskelse når de får denne typen ros. – Var du virkelig der og så det? Dette er den beste lunsjen jeg har hatt på lenge. 

 

– Var du virkelig der og så det? Dette er den beste lunsjen jeg har hatt på lenge.

Og for SFO-leder Ingrid ga denne jakten på mestring også en slags aha-opplevelse. Selv om hun har vært SFO-leder siden 1997, lar hun seg imponere over en ansatt som inviterer fire barn delta i sorteringen av miniperlene til strikkearmbånd selv om det tar lengre tid og ikke går helt som planlagt. Som Ingrid sier; - Dette ville jeg gjort selv for å få det sortert på voksen-måten. Men takk og pris for at jeg har en ansatt som ser verdien av å la barna delta og velger den andre veien til målet. 

 


Ingrid forteller at disse små justeringene den siste tiden har gitt mersmak og vil sette spor videre i utviklingen av SFO. Hun ser for seg at både 10-minuttertreffen uten barn, litt splitting av barn og voksne som er mye sammen og lysglimtledelse med påfølgende trivselslunsj vil prege Dalabrekka SFO fremover.

Denne artikkelen er basert på en samtale mellom SFO-leder Ingrid Marsteen og Terje Wiik i Nettverket! for SFO i forbindelse med kursprosessen ledelse i SFO som dette året er gjennomført i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim i tillegg til Kristiansund.

 

Hva med SFO?

Norge er i unntakstilstand. Regjeringen jobber med å utarbeide retningslinjer i en situasjon som endrer seg fra time til time. SFO og AKS gjør seg klar.

Les mer >>

Kan du være venner med en medarbeider?

Du behøver ikke overgi deg totalt til rollen som den ensomme ulv selv om du er leder. Det er ikke noe i veien for at du kan være venner med en medarbeider, men det krever bare at du tar noen forholdsregler.

Les mer >>

Samarbeid mellom rektor og SFO-leder

Tillit i et arbeidsforhold er at noen tror på deg, og våger å delegere deg myndighet. Dette er elementer som gir frihet, ansvar og trygghet og dermed mulighet til kreativitet og utvikling. Ved Furulunden skole i Mandal jobber en rektor som ser betydningen av å delegere myndighet til sine ansatte.

Les mer >>

SFO-sjefen sjøl

Jeg farter mye rundt i SFO-Norge og støter på mange medlemmer i den store SFO-familien. En type familiemedlem som ikke alltid er klar over sin status i SFO-slekten er enhetslederne, også kalt rektorer. Jeg kaller dem også SFO-sjefen sjøl – de er jo faktisk det i de fleste kommuner.

Les mer >>

SFO-ledelse – hva er det?

SFO- og AKS-ledere kommer i alle varianter og utgaver. Rett og slett fordi jobben spenner fra å lede tre til og lede 50 ansatte og å være hovedansvarlig for tilbudet til 15 barn eller 450 barn. Men mye er faktisk felles…

Les mer >>

Da lærerne kom til SFO

Plutselig skulle 5.-7 trinns lærere være sammen med 1. klassinger på SFO. Det ble virkelig magi.

Les mer >>

Digitale ledersamlinger høsten 2020

Som medlem i Nettverket! for SFO vil DU som leder høsten 2020 få tilgang til en faglig månedlig digital workshop.

Les mer >>

Hvordan ta vare på seg selv under sterkt press?

Når du er presset på jobb har vi en tendens til å reagere på måter som ikke er hensiktsmessig for deg selv. Les her hvordan du best kan håndtere press og travle dager.

Les mer >>

SFO/AKS åpner igjen – vi gjør oss klar

Om knappe to uker skal SFO/AKS gjenåpne. Regjeringen skal denne uken komme med en veileder. I Danmark åpner de denne uken og vi har sett på deres retningslinjer og hvordan de forbereder seg.

Les mer >>