Etter første dag på årets konferanse Kvalitet i SFO 2023 i Tromsø kan du/dere besøke en SFO med 190 barn fordelt på 3 baser som oser kvalitet. Bli med til Tromsø og Prestvannet SFO!

Prestvannet skole ble bygget i 1975 som en av flere landskapsskoler i Norge. Det er i dag ca 190 barn på SFO som er organisert på tre baser og i sambruk med undervisningsdelen. De tre basene er Hiet (1.klasse), Heimen (2.trinn, 3. trinn og 1-3 trinn samisk) og Fjæra (4.trinn).

I 2001 fikk skolen samisk aldersblandet klasse. Denne består i dag av 75 elever som har all opplæring på samisk og som kommer fra hele kommunen.

Linda og Kristin inviterer oss
på SFO-besøk 16.11.    

Linda Angelsen og Kristin Kjørsvik er SFO-ledere ved Prestvannet skole og vil sammen med de andre ansatte på SFO vise oss rundt og fortelle om hvordan de organiserer SFO. 

 

 

 

Prestvannet SFO har laget en målsetning som skal skape rammer for barnas muligheter og utvikling i SFO:

 • At SFO skal være en trygg plass å være
 • At barn og voksne opplever omsorg og anerkjennelse
 • Leken, som er den største sosialiseringsarena hvor barn utvikler sosial kompetanse, forståelse og respekt for hverandre
 • At venner er viktige
 • At voksne skal være støttespillere for barna
 • At vi gjennom våre aktiviteter stimulerer barnas fantasi og kreativitet
 • Å ha barnemøter der ungene er med i en demokratisk prosess, og de får øvelse i å ta ordet i forsamlinger og å lytte til andres argumenter. 
 • Vi tilbyr en variert meny med enkel varmmat tre ganger pr. uke og frukt og grønt to ganger pr. uke.

 

 

Stikkord om besøket
 • Omvisning og info om organisering
 • Inkludering
 • Lek og sosial kompetanse
 • Egen 4.klassebase (Fjæra)
 • Slik lever rammeplanen ved Prestvannet SFO

 

Sted: Prestvannet skole SFO

Tid : 16.11.23 kl 1515 (avreise Ishavshotellet Tromsø med buss/tilbake ca 1700).

Pris: 0 for påmeldte på konferansen (men begrenset med plasser, førstemann til mølla)

Servering: Blir enkel servering og kaffe/te ved ankomst Prestvannet skole SFO

Påmelding: Gjøres samtidig som du melder på Kvalitet i SFO

 

Miljøterapautens rolle

Tanken om en vennskapsbase ble utviklet for å dekke behovet for en felles sosial arena for barna på Skøyen skole/AKS. Vi ønsket oss et «annerledes-rom» som skulle være en trygg base.

Les mer >>

SFO i Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet i skolen vil påvirke SFO i stor grad. Leder av Nettverket! for SFO, Ivar Haug setter søkelyset på hva som skjer med SFO i denne prosessen.

Les mer >>

SFO/AKS åpner igjen – vi gjør oss klar

Om knappe to uker skal SFO/AKS gjenåpne. Regjeringen skal denne uken komme med en veileder. I Danmark åpner de denne uken og vi har sett på deres retningslinjer og hvordan de forbereder seg.

Les mer >>

Samhandlingskompetanse

Ved Jåtten skole i Stavanger snakker SFO-leder Mona Gjøse Skaaren om hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til sambruk mellom undervisning og fritid. Hun kan også fortelle om et sykefravær på under 3 % og en lav turnover de siste fem årene.

Les mer >>

Tre egenskaper verdsettes høyt!

Når man spør medarbeidere om hvilke egenskaper de setter høyest hos sin leder er det positiv innstilling som trekkes fram som viktigst.

Les mer >>

Lykke - her er oppskriften

Den er så enkel at den er rent latterlig. Dessuten for en stor del gratis og uavhengig av fysiske rammebetingelser, velvillige politikere og mange ansatte.

Les mer >>

Kompetanseheving ved Jåtten SFO

Høsten 2018 ble den nasjonale evalueringen av SFO fremlagt: Lek, læring og ikke pedagogikk for alle. Det var 3 ting som skilte seg tydelig ut i evalueringen: 1) pris 2) innhold og organisering (kvalitet) 3) kompetanse. I denne sammenhengen er det punkt 3, kompetanse i SFO, vi skal se nærmere på.

Les mer >>

KVALITET I SFO 2020 - programmet er klart

Velkommen til årets landskonferanse for SFO- og AKS-folket – den 23. utgaven av KVALITET I SFO.

Les mer >>

SFO-ledelse – hva er det?

SFO- og AKS-ledere kommer i alle varianter og utgaver. Rett og slett fordi jobben spenner fra å lede tre til og lede 50 ansatte og å være hovedansvarlig for tilbudet til 15 barn eller 450 barn. Men mye er faktisk felles…

Les mer >>