Etter første dag på årets konferanse Kvalitet i SFO 2023 i Tromsø kan du/dere besøke en SFO med 190 barn fordelt på 3 baser som oser kvalitet. Bli med til Tromsø og Prestvannet SFO!

Prestvannet skole ble bygget i 1975 som en av flere landskapsskoler i Norge. Det er i dag ca 190 barn på SFO som er organisert på tre baser og i sambruk med undervisningsdelen. De tre basene er Hiet (1.klasse), Heimen (2.trinn, 3. trinn og 1-3 trinn samisk) og Fjæra (4.trinn).

I 2001 fikk skolen samisk aldersblandet klasse. Denne består i dag av 75 elever som har all opplæring på samisk og som kommer fra hele kommunen.

Linda og Kristin inviterer oss
på SFO-besøk 16.11.    

Linda Angelsen og Kristin Kjørsvik er SFO-ledere ved Prestvannet skole og vil sammen med de andre ansatte på SFO vise oss rundt og fortelle om hvordan de organiserer SFO. 

 

 

 

Prestvannet SFO har laget en målsetning som skal skape rammer for barnas muligheter og utvikling i SFO:

 • At SFO skal være en trygg plass å være
 • At barn og voksne opplever omsorg og anerkjennelse
 • Leken, som er den største sosialiseringsarena hvor barn utvikler sosial kompetanse, forståelse og respekt for hverandre
 • At venner er viktige
 • At voksne skal være støttespillere for barna
 • At vi gjennom våre aktiviteter stimulerer barnas fantasi og kreativitet
 • Å ha barnemøter der ungene er med i en demokratisk prosess, og de får øvelse i å ta ordet i forsamlinger og å lytte til andres argumenter. 
 • Vi tilbyr en variert meny med enkel varmmat tre ganger pr. uke og frukt og grønt to ganger pr. uke.

 

 

Stikkord om besøket
 • Omvisning og info om organisering
 • Inkludering
 • Lek og sosial kompetanse
 • Egen 4.klassebase (Fjæra)
 • Slik lever rammeplanen ved Prestvannet SFO

 

Sted: Prestvannet skole SFO

Tid : 16.11.23 kl 1515 (avreise Ishavshotellet Tromsø med buss/tilbake ca 1700).

Pris: 0 for påmeldte på konferansen (men begrenset med plasser, førstemann til mølla)

Servering: Blir enkel servering og kaffe/te ved ankomst Prestvannet skole SFO

Påmelding: Gjøres samtidig som du melder på Kvalitet i SFO

 

ÅRETS BARNEVEILEDER 2020 CHRIS

Årets barneveileder ble i dag kåret foran 650 deltakere på tidenes første digitale konferanse. Vi gratulerer Chris Magne Johansen ved Herøy SFO.

Les mer >>

Da lærerne kom til SFO

Plutselig skulle 5.-7 trinns lærere være sammen med 1. klassinger på SFO. Det ble virkelig magi.

Les mer >>

Å lede i motvind

En artikkel om ledelse. For SFO-leder tenker vi; det er verd å kikke gjennom denne artikkelen på leting etter det enen innspillet akkiurat du kan ha glede av.

Les mer >>

Samarbeid mellom rektor og SFO-leder

Tillit i et arbeidsforhold er at noen tror på deg, og våger å delegere deg myndighet. Dette er elementer som gir frihet, ansvar og trygghet og dermed mulighet til kreativitet og utvikling. Ved Furulunden skole i Mandal jobber en rektor som ser betydningen av å delegere myndighet til sine ansatte.

Les mer >>

Hvordan kommer du på jobben?

En nøkkel til å oppnå kvalitet i SFO ligger i engasjementet og motivasjonen til de ansatte. Ved å være den aller beste utgaven av oss selv på jobb kan vi skape et positivt miljø og legge grunnlaget for et meningsfylt lærings- og lekemiljø for barna.

Les mer >>

Mine artikler - se video

Nå kan du lagre artikler som du lett ønsker å hente fram igjen. Se vår korte instruksjonsvideo som viser hvordan du legger til underbrukere, endrer egen profil, legger artikler i egne lister og logger inn på sfobutikken.

Les mer >>

Faglig stolthet til alle ansatte

Vi er mange tusen ansatte i SFO. En liten yrkesgruppe i en institusjon med kort historie. Det er avgjørende at vi alle arbeider med å utvikle forståelse for hva yrket egentlig innebærer

Les mer >>

Kvalitet i SFO 2023 - Bli med på besøk til Prestvannet skole SFO

Etter første dag på årets konferanse Kvalitet i SFO 2023 i Tromsø kan du/dere besøke en SFO med 190 barn fordelt på 3 baser som oser kvalitet. Bli med til Tromsø og Prestvannet SFO!

Les mer >>

Årets barneveileder 2023 - Nominer din kandidat!

Har du en kollega som er leken, oppmerksom, nysgjerrig og en ekte lysglimtjeger? Send oss en mail og fortell oss mer! Premien er nemlig en tur til Tromsø i november, reise og opphold dekket og deltakelse på konferansen KVALITET I SFO 2023.

Les mer >>