Etter første dag på årets konferanse Kvalitet i SFO 2023 i Tromsø kan du/dere besøke en SFO med 190 barn fordelt på 3 baser som oser kvalitet. Bli med til Tromsø og Prestvannet SFO!

Prestvannet skole ble bygget i 1975 som en av flere landskapsskoler i Norge. Det er i dag ca 190 barn på SFO som er organisert på tre baser og i sambruk med undervisningsdelen. De tre basene er Hiet (1.klasse), Heimen (2.trinn, 3. trinn og 1-3 trinn samisk) og Fjæra (4.trinn).

I 2001 fikk skolen samisk aldersblandet klasse. Denne består i dag av 75 elever som har all opplæring på samisk og som kommer fra hele kommunen.

Linda og Kristin inviterer oss
på SFO-besøk 16.11.    

Linda Angelsen og Kristin Kjørsvik er SFO-ledere ved Prestvannet skole og vil sammen med de andre ansatte på SFO vise oss rundt og fortelle om hvordan de organiserer SFO. 

 

 

 

Prestvannet SFO har laget en målsetning som skal skape rammer for barnas muligheter og utvikling i SFO:

 • At SFO skal være en trygg plass å være
 • At barn og voksne opplever omsorg og anerkjennelse
 • Leken, som er den største sosialiseringsarena hvor barn utvikler sosial kompetanse, forståelse og respekt for hverandre
 • At venner er viktige
 • At voksne skal være støttespillere for barna
 • At vi gjennom våre aktiviteter stimulerer barnas fantasi og kreativitet
 • Å ha barnemøter der ungene er med i en demokratisk prosess, og de får øvelse i å ta ordet i forsamlinger og å lytte til andres argumenter. 
 • Vi tilbyr en variert meny med enkel varmmat tre ganger pr. uke og frukt og grønt to ganger pr. uke.

 

 

Stikkord om besøket
 • Omvisning og info om organisering
 • Inkludering
 • Lek og sosial kompetanse
 • Egen 4.klassebase (Fjæra)
 • Slik lever rammeplanen ved Prestvannet SFO

 

Sted: Prestvannet skole SFO

Tid : 16.11.23 kl 1515 (avreise Ishavshotellet Tromsø med buss/tilbake ca 1700).

Pris: 0 for påmeldte på konferansen (men begrenset med plasser, førstemann til mølla)

Servering: Blir enkel servering og kaffe/te ved ankomst Prestvannet skole SFO

Påmelding: Gjøres samtidig som du melder på Kvalitet i SFO

 

Les også

Ulike roller i HMS-arbeidet

SFO-leder bør være involvert i skolens HMS-arbeid. Her finner man nyttig informasjon om ulike sider ved dette arbeidet.

Les mer >>

Kompetanseheving ved Jåtten SFO

Høsten 2018 ble den nasjonale evalueringen av SFO fremlagt: Lek, læring og ikke pedagogikk for alle. Det var 3 ting som skilte seg tydelig ut i evalueringen: 1) pris 2) innhold og organisering (kvalitet) 3) kompetanse. I denne sammenhengen er det punkt 3, kompetanse i SFO, vi skal se nærmere på.

Les mer >>

Ny utdanning for SFO - Mat og bevegelsesglede i SFO

Nytt gratis utdanningstilbud for deg som jobber i SFO og som ønsker å lære om hvordan du kan legge til rette for mestring, fellesskapsfølelse og glede gjennom erfaringer med mat og bevegelse i SFO!

Les mer >>

Superhelter under opplæring

Ifølge Udir var det i 2019 over 45000 lærlinger i Norge, og ca. 4250 av disse er lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er et stort behov i samfunnet vårt for dyktige yrkesutøvere som kan bidra til barn og unges allsidige utvikling. Som kan legge til rette for en trygg oppvekst med omsorg, lek og læring gjennom aktiviteter som fremmer trivsel, glede og mestring.

Les mer >>

Suksessfaktor i personalgruppa: å finne vår ”greie”

Summen av de ulike ”greiene” hos dere er det som skaper en stammekultur. Man må ha noe sammen, noe som gjør at vi føler oss som en stamme.

Les mer >>

Jegerne på Charlottenlund

Barneveilederne har fått seg en ny voksenaktivitet i SFO-basene på Charlottenlund skole i Trondheim. Denne nye aktiviteten tar mye tid og krever både konsentrasjon og pågangsmot. Og barneveilederne elsker den nye aktiviteten. Ja, Gudrun og Hilde kaller den faktisk helt genial!

Les mer >>

Inni SFO

Ja, i skrivende stund, rundt nedtellingen til nytt leksetilbud, er det masse oppmerksomhet omkring SFO. Gledelig. Men de som husker helt tilbake til august og september 2009, minnes kanskje løfter om satsing på kvalitet i SFO fra partier som vant valget noen uker senere.

Les mer >>

Organisering i team og aldersblanding ved Vikåsen SFO

Ansatte uttrykte at det var “mye å tenke på”. Da startet arbeidet med å se på muligheten for å organisere de ansatte på SFO i team. Ideen kom etter gode erfaringer med et tiltaksteam. Avdelingsleder med ansvar for SFO Wenche Husby ønsket at ny organisering skulle føre til bedre bruk av ressursene og gi barna enda bedre SFO.

Les mer >>

TEMA: Kapasitetsbygging i SFO - Del 3: Møter og møtekultur

Når den nåværende rektoren vår startet for ca 9 år siden ble det gjort en god opprydding i møtestruktur og møtekultur.

Les mer >>