Opplæringskontoret i Stavanger kommune har over flere år tilbudt ansatte å ta fagbrev på jobb for ufaglærte i barnehage og SFO.

De får da mulighet til å ta den tverrfaglige teorieksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget etter ½ år med samlinger 1 gang pr måned i arbeidstiden. I tillegg måtte de ha 5 års praksis i 100% stilling og ha vært i gjennom kompetansemålene i faget for å kunne meldes opp til fagprøven som praksiskandidat. Dette begynte sånn smått med at vi hadde 1 eller 2 i året som startet. Da de andre kollegaene så at det gikk jo bra, så hvis han/hun klarer det så klarer jeg det også. Slik ble det en positiv kultur som smittet og høsten 2019 tok sistemann fagprøven og vi har nå 15 fagarbeidere i avdelingen vår. ALLE ansatte har en utdannelse, og det er vi stolte av.

Høsten 2018 ble det vedtatt en ny ordning for fagbrev på jobb. De som er fast ansatte blir da lærlinger for 1 år, og dette er en bedre ordning enn den gamle for da får kandidaten mer systematisk opplæring i bedrift med egen instruktør, veiledning og gjennomføring av læringsoppdrag. Dette gjør at de får jobbet mer systematisk faglig og de er bedre forberedt til fagprøven enn de som ikke har vært lærlinger som gikk på gammel ordning. 

I 2018 vedtok Stortinget en ny lov om Fagskoleutdanning. Her kan fagarbeidere ta høyere yrkesfaglig utdanning og bygge seg en fagskolegrad. Dette skoleåret har vi 6 av våre ansatte som tar 30 og 60 studiepoeng i bl.a. veiledning av lærlinger og barn med spesielle behov. Dette er noe jeg er veldig stolt over at de ansatte gjør. Det viser vilje til å bli gode i faget sitt og bli gode i den jobben de gjør. Mange av studiene dekkes av Fylkeskommunen og studiet går over 1 kveld i uken (i snitt) over 1-2 år.

Siden 2000 har Jåtten SFO vært lærebedrift, og vi har jobbet systematisk med opplæring i mange år. Vi har gode fagarbeidere som vi har utdannet til instruktører gjennom Opplæringskontoret samt Fagskole nå det siste året. SFO-leder er faglig ansvarlig for fagopplæring i bedrift. Vi har 1. og 2.års lærlinger som er utplassert gjennom Opplæringskontoret. I tillegg har vi kandidater som har alternative læreløp gjennom NAV sitt kvalifiseringsprogram. Lærlingene våre kaller vi for superhelter under opplæring. 

Lærlingene våre kaller vi for superhelter under opplæring. 

Mona Gjøse Skaaren
SFO-leder Jåtten skole SFO

For 2 år siden vant vi prisen: Årets lærebedrift i Stavanger kommune for det gode og systematiske arbeidet vi driver i opplæringen. 

Flere artikler innen Kompetanseheving og kapasitetsbygging i SFO

Del 1 Turnover i SFO

Stor turnover i SFO er et kjent utfordringsbilde. Turnover har en sammenheng med små stillinger som har gjort at det for folk flest ikke har vært mulig å leve av en slik jobb. For oss medførte dette at vi ikke greide å holde på gode folk og ikke greide å bygge kompetanse i avdelingen

Les mer >>

Del 4 Betydningen av styrket skoleledelse i SFO

I 2009 ble styrket skoleledelse innført i Stavanger kommune, og det betyr at avdelingsleder SFO skal være en del av skolens ledelse. Dette forstås og praktiseres dessverre ulikt i mange virksomheter. På Jåtten har innføring av styrket skoleledelse hatt stor betydning for SFO-basert utviklingsarbeid.

Les mer >>

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den gjelder fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette var på høy tid, mens andre synes at en nasjonal rammeplan er unødvendig styring av noe som allerede fungerer godt på lokalt nivå.

Les mer >>

Bachelor i skolefritidspedagogikk

Endelig skal de første skolefritidspedagoger bIi utdannet i Norge. UIS Læringsmiljøsenteret gleder seg. Her kan du lese mer om studiet og hvordan du kan søke.

Les mer >>

Kompetanseheving ved Jåtten SFO

Høsten 2018 ble den nasjonale evalueringen av SFO fremlagt: Lek, læring og ikke pedagogikk for alle. Det var 3 ting som skilte seg tydelig ut i evalueringen: 1) pris 2) innhold og organisering (kvalitet) 3) kompetanse. I denne sammenhengen er det punkt 3, kompetanse i SFO, vi skal se nærmere på.

Les mer >>

TEMA: Kapasitetsbygging i SFO - Del 3: Møter og møtekultur

Når den nåværende rektoren vår startet for ca 9 år siden ble det gjort en god opprydding i møtestruktur og møtekultur.

Les mer >>