Endelig skal de første skolefritidspedagoger bIi utdannet i Norge. UIS Læringsmiljøsenteret gleder seg. Her kan du lese mer om studiet og hvordan du kan søke.

Jeg besøkte Stavanger i fire dager i februar og ble samtidig invitert til UIS Læringsmiljøsenteret hvor de nå tilbyr tidenes første bachelor i skolefritidspedagogikk. Sammen med Mona Skaaren fra Jåtten SFO møtte jeg spente og stolte representanter for UIS Læringsmiljøsenteret. 

Stolt over at de på så kort tid hadde klart å få på plass studiet og spent på hvordan det blir mottatt.   

De 20 som får plass på studiet i høst vil om fire år være ekte pionerer. De første skolefritidspedagoger utdannet i Norge.

Dag Jostein Nordaker
Leder ved læringsmiljøsenteret

I  studieprogrammet legges det vekt på helhet og sammenheng mellom lek, læring, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter og praksis og ledelse. Studiet supplerer og komplementerer det øvrige pedagogiske tilbudet i skoledagen, og skal bidra til å ivareta og støtte opp om barns utvikling og gode læringsmiljø i SFO og skole.

Studiet er nett- og samlingsbasert over 4 år (180 studiepoeng). Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studiet vil ha krav om politiattest og erklæring/tuberkuloseundersøkelse.

Hva kan du bli?

Studiet gir deg en profesjonsfaglig kompetanse rettet mot SFO og fritidspedagogikk.

Rammeplanen stiller i seg selv høye krav både til ledelse av SFO og kompetanse blant de ansatte og ved å ta denne utdannelsen vil du kunne bidra til kvalitets- og kompetanseløftet i SFO.

Studiet gir deg kunnskap som også er relevant for annet arbeid med barn og unge for eksempel i tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.

Graden kvalifiserer til masterstudier i spesialpedagogikk ved UiS og andre relevante utdanninger på mastergradsnivå.

Samlinger og praksis i studieåret 2023/24

Første studieår legges det opp til tre praksisperioder.

Alle samlinger vil være på eller i tilknytning til Universitetet i Stavanger. Dersom du som student er bosatt en annen plass i landet må du betale reise og opphold selv.

I tillegg til samlingene vil det bli lagt opp til nettbaserte forelesninger og aktiviteter. Det er obligatorisk oppmøte på samlinger og nettbaserte aktiviteter.

Samlinger studieåret 2023/24

  • 22. - 24. august 2023
  • 20. - 21. september 2023
  • 1. - 2. november 2023
  • 17. - 19. januar 2024
  • 13. - 15. mars 2024
  • 24. - 26. april 2024

Praksis studieåret 2023/24

Dersom du er ansatt i SFO/skole kan du ha praksis på egen arbeidsplass i 10 av totalt 20 uker. Hvis du ikke jobber i SFO vil UiS skaffe praksisplass til deg. Praksis er en obligatorisk del av bachelor i skolefritidspedagogikk.

  • Uke 42 - 43
  • Uke 5 - 6 og 15 – 16

Opptak til studiet

Selv om det er planlagt samlinger og praksis vil du, dersom du søker på studiet, ikke få beskjed før i juli 2023 om du er tatt opp som student. Studiekoordinator kan ikke si noe om dette før den tid, så denne informasjonen er ment som en forberedelse og innblikk i hvordan studiet er lagt opp.

Her kan du søke: Skolefritidspedagogikk - bachelor | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Hyggelig og informativt besøk hos Læringsmiljøsenteret

Senterleder Dag Jostein Nordaker (UiS), Mona Skaaren (Jåtten SFO), Svanaug Lunde (UiS), Hege Barker (UiS) og Terje Wiik (Nettverket for SFO).

Flere artikler innen Kompetanseheving og kapasitetsbygging i SFO

Del 1 Turnover i SFO

Stor turnover i SFO er et kjent utfordringsbilde. Turnover har en sammenheng med små stillinger som har gjort at det for folk flest ikke har vært mulig å leve av en slik jobb. For oss medførte dette at vi ikke greide å holde på gode folk og ikke greide å bygge kompetanse i avdelingen

Les mer >>

Kompetanseheving ved Jåtten SFO

Høsten 2018 ble den nasjonale evalueringen av SFO fremlagt: Lek, læring og ikke pedagogikk for alle. Det var 3 ting som skilte seg tydelig ut i evalueringen: 1) pris 2) innhold og organisering (kvalitet) 3) kompetanse. I denne sammenhengen er det punkt 3, kompetanse i SFO, vi skal se nærmere på.

Les mer >>

Del 4 Betydningen av styrket skoleledelse i SFO

I 2009 ble styrket skoleledelse innført i Stavanger kommune, og det betyr at avdelingsleder SFO skal være en del av skolens ledelse. Dette forstås og praktiseres dessverre ulikt i mange virksomheter. På Jåtten har innføring av styrket skoleledelse hatt stor betydning for SFO-basert utviklingsarbeid.

Les mer >>

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den gjelder fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette var på høy tid, mens andre synes at en nasjonal rammeplan er unødvendig styring av noe som allerede fungerer godt på lokalt nivå.

Les mer >>

TEMA: Kapasitetsbygging i SFO - Del 2: Fagbrev på jobb

Opplæringskontoret i Stavanger kommune har over flere år tilbudt ansatte å ta fagbrev på jobb for ufaglærte i barnehage og SFO.

Les mer >>

TEMA: Kapasitetsbygging i SFO - Del 3: Møter og møtekultur

Når den nåværende rektoren vår startet for ca 9 år siden ble det gjort en god opprydding i møtestruktur og møtekultur.

Les mer >>