"No e lysan tent" er en julelåt skrevet til Stabbursmoen skole. Det har etter hvert blitt en fin tradisjon å synge denne sangen på Stabbursmoen før jul. Denne høsten har det dyktige SFO-koret spilt inn sangen i studio.

Stabbursmoen SFO har cirka 125 barn. Vi er en del av en 1-10 skole som ligger sentralt på Heimdal. Vårt personale har bred erfaring og kompetanse innen forming, musikk, dans, drama og friluftsliv, noe som gjenspeiler seg i hverdagen vår. Vi setter årlig opp teater-/musikalforestilling for foreldrene, har utedager, og tilrettelagte formingsaktiviteter.