Himmelen er skarp blå, og sola varmer opp den fuktige bakken. Landskapet fylles opp med morgendis som solen leker med. Disse årstidsovergangen er vakre, og vi kan kjenne den på kroppen. Rett og slett en fantastisk vårdag!

På månedsplanen på SFO står det UTESFO for våre 3. klassinger. Fra tidlig morgen har det tikket inn meldinger fra foresatte om at flere barn skal ha fri. Etter endt personalmøte pakkes sekkene klare med dagens mat og diverse utstyr som vi trenger på turen. Dagens tur går til Gamma, et flott opparbeidet sted i nærområdet satt opp av skolens FAU. Et kjent sted for alle barna på SFO.

Tiden nærmer seg til overgang undervisningsdel og SFO og vi møter 3. klassingen våre i klasserommet sitt. Alt er klappet og klart og innsjekk kan starte. Vi kan friste barna med deilig mat og en fin høstdag, dette blir perfekt……..men, mange av barna gir tydelig uttrykk at tur er kjedelig og «må vi være med»!?!

HVA ER DETTE FOR NOE???? Er nåtidens barn blitt helt ødelagte av nettbrett og Roblox?
Jeg tror ikke barn er ødelagt av den digitale verden vi lever i, men barnegrupper er forskjellige og vi voksne går vel i fella enkelte ganger og tenker at vi gjør som i fjor.
En generell opplevelse er at barnegrupper med motstand før tur er de gruppene som også har motstand om å avslutte i skogen! De leker!
Vi har lært underveis og dette beskriver jeg videre …

Hvorfor UTESFO som metode

Høsten 2021 kom nasjonal Rammeplan for SFO og den gir tydelige føringer og utdyper verdigrunnlaget for SFO. Som beskrevet i planen «vi skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn». Første gjennomlesing av planen var overveldende, men etter hvert med nærmere lesing var dette gjenkjennbart i den daglige driften. Etter mange fine refleksjonsrunder i personalgruppa var det viktig å knytte de ulike underpunktene i rammeplanen til aktivitetene på SFO. Dette skulle synligjøres på årsplanen og ukeplaner. Dette ga oss en trygghet og bevisstgjøring på at vi jobbet etter nasjonale retningslinjer.

Vi bruker ofte våre nærområder på SFO. Det er ukentlige turer ut i skog og mark, men hvorfor gjør vi det? Dette ble et spennende arbeid, hvilke underpunkter i rammeplanen kunne vi «krysse av» med vår UteSFO. Vi fikk et magisk svar og jeg skal ta dere med på refleksjonsrunden:

2.3. Trygghet, omsorg og trivsel
De ansatte opplever å være «en bedre utgave av selv» og mer tilstedeværende for alle barna. Fra å være konfliktløser til veileder.

2.5. Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Den enkle «kreative kassa» skapte mange fine prosjekter. Samarbeid, kommunikasjon og lytte til hverandre. Her har også personalet en viktig rolle, vi må koble oss på de «villeste ideen til barna og være støttende.

2.6. Demokrati og fellesskap
Barna må være med planleggingen. Hos oss er det SFOtinget. For eksempel hvor går turen og hva skal vi spise? Den aller fineste rollen vi har er beskrevet over i 2.5, bli med på »villeste ideen» og være tilrettelegger!

Besøke huler skaper felles opplevelser. 

Møte med en stålorm setter en ekstra piff på turen. 

3.2. Lek

«Leken skal ha stor plass i SFO, og barna skal ha tid og rom til lek hver dag.» Vi har små og trange SFO-lokaler og deler plass med skolen. Da blir skogen – naturens lekeland!

 

 

 

 

 

3.4. Fysisk aktivitet og bevegelsesglede
«SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.» Det å være på tur hele året og all slags vær, gjøre at vi åpner opp våre sanser. Fra den første hestehoven som presser seg opp om våren og til skogen som endrer farge om høsten.

Pytti panne
Pytti panne smaker selvsagt ende bedre ute.                                                   

Til 25 store og små
- 6 kg frossen lapskausblanding
2,4 kg pølser

Stek lapskausblanding gylden og tilsett pølser til slutt.

Serveres med grillkrydder og tilbud om ketchup før de som vil ha.
Nam-Nam!

3.5 Mat og måltidsglede

Stort sett kan all mat som lages inn også lages ute. For å få et større eierskap til meny er barna med på planlegging og gjennomføring av måltidet ute.

 

 

Vi har i mange år tenkt at UTESFO er bra tilbud for våre barn med tanke på at fysisk aktive barn er glade barn og at løser våre plassutfordringer inne på basene.
Rammeplanen har vært til stor hjelp i planleggingen av våre aktiviteter og tenk at en liten tur i skogen nesten dekker alle underpunkter i planen vår!

God tur