Vi på Skeie SFO startet med utebase høsten 2016. Det har vært en stor suksess, og her deler vi vår suksesshistorie med resten av SFO-Norge.

Skeie SFO har ca 150 elever. Vi er delt inn i 4 baser. Vi startet opp med Utebase september 2016. Dette tilbudet gikk ut til alle elevene på 1.-4. trinn. Vi har nå 20 elever påmeldt på Utebasen. Det er 18 gutter og 2 jenter fra 3. og 4. trinn som går her nå.  Vi startet med utebase  for å gi et mer variert tilbud. Skolen vår ligger på Hundvåg, en øy utenfor Stavanger, med et flott nærmiljø. Her har vi både skog og strand som vi benytter flittig.

Ved skoleslutt blir alle elevene registrert i klasserommet. De som skal på utebasen går til gymsalen hvor de samles før de går på tur. Her har de en garderobe hvor de oppbevarer alt utstyr de tar med ut. Stavanger er som kjent en by med mye vind og vær, men det stopper ikke gjengen for å legge ut på tur. Vi har Trollskogen like i nærheten og her er det satt opp flere gapahuker som blir flittig brukt. Dette er et flott friområde som en pensjonist ved navn Johan Kulleseid har lagt, og legger, mye arbeid ned i. (se link under)

Utebasen er alltid tilbake på skolen igjen kl 15:30. De fleste har da hjem-tid, og de som skal være lengre går til basen på sitt trinn.

Lek og læring under optimale forhold

Vi ønsker at elevene skal bli kjent i sitt eget nærmiljø. Lære hvordan man opptrer i naturen og hvordan vi kan bruke naturen. Det er viktig for oss at barn får være barn. Lære å klatre i trær, spikke med kniv, lage mat ute, leke med de ting som finnes i naturen. Den yngre generasjonen har en mye mer stillesittende hverdag enn hva som var vanlig for 20-30 år siden. Vi har en fantastisk mulighet til å bruke nærmiljøet vårt til både lek og læring, og vi jobber med å få enda høyere rekruttering til neste skoleår. Vi ser at konflikter blant elevene er så å si nede på null etter at de begynte på utebasen. Her får de brukt energien og fantasien sin til det fulle.

Sløyd på fredager er topp!

Hver fredag har utebasen Sløyd. Her lager de forskjellige ting som de bruker på tur. For eksempel skjeer, kopper, båter og biler. Til å begynne med var det i utgangspunktet kun et par fredager som var satt av til dette. Elevene syntes det var så gøy at de ønsket det hver fredag. Vi er opptatt av at elevene skal kunne være med å bestemme aktiviteter. Dette er fritiden deres, og den planlegges ut i fra våre rammer og elevenes premisser. Medvirkning til egen trivsel på utebasen.

 

Fornøyde foreldre, ansatte og barn

Vi hadde en spørreundersøkelse blant elevene og foreldrene før vinterferien. Svarene vi fikk var over all forventning. Fra foreldre: «Dette er et tilbud som alle skoler burde hatt», «Her har dere truffet spikeren på hodet» «Han kommer alltid hjem med et smil, klissvåt til og med i støvlene og full av energi» «Barnet vårt stortrives! Han vil ikke være hjemme fra SFO selv om jeg er hjemme».

"Han kommer alltid hjem med et smil, klissvåt til og med i støvlene og full av energi"

Vi fikk også noen konstruktive tilbakemeldinger på forbedringer som for eksempel: Bedre kommunikasjon mellom de andre basene ved endring av hjemtider når de er tilbake på skolen igjen. Se til at alle har på seg rett tøy. Synliggjøre sikkerhetsrutiner på tur på nettsiden vår. Her er noen av barnas svar:

  • "Det e kjempegøy!"
  • "Me lage mange kjekke ting."
  • "På Utebasen kan me gjør mange ting som me ikkje gjør når me e hjemma"
  • "Det e kjekt å laga mat ute, for eksempel pinnebrød og ostaskjever"
  • "Det e kjekt å gå på mange nye steder"
  • "Det e gøy å få kakao"
  • "Det e kjekt å ha sløyd på fredager"
  • "Spela mer fotball"
  • "Bada, fiska og fanga krabbar"
  • "Bygga hytta" 
SFO forebygger mobbingBarn bygger vennskap ved å gjøre ting sammen - og ofte i full fart. Vi i Nettverket! for SFO har tatt på oss den viktige oppgaven å vise frem ulike vennskapsarenaer i SFO som er med på å forebygge mobbing. Utebasen til Skeie SFO er et strålende eksempel, den er inngangsbillett til venner og lek. Altså det viktigste i livet. Takk til Mariann som delte sin suksesshistorie med oss. Vi har plass til flere, alltid uansett!